Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ГОЛОВНА
ВАЖЛИВО
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН РЕГЛАМЕНТ ОБЛАСНОЇ РАДИ СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДІЮЧІ ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ ІНФОРМУЄ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ І ГРАНТИ ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЗВІТИ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ У 2022-2023 РОКАХ ЗВІТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПРО РОБОТУ ЗА РІК ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням установчих зборів
Тернопільської обласної асоціації
органів місцевого самоврядування
«Ради Тернопільщини»
від 21 травня 2010 року №2

 

Голова Тернопільської обласної ради,

голова Тернопільської обласної асоціації
органів місцевого самоврядування
«Ради Тернопільщини»
О.П.КАЙДА

 

С Т А Т У Т

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

"РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ"

 

м.Тернопіль

 

 РОЗДІЛ І. Загальні положення

         1. Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування "Ради Тернопільщини" (далі-асоціація) - добровільне неприбуткове об'єднання, створене органами місцевого самоврядування Тернопільської області.

         Асоціація діє на основі Конституції України, Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”, чинних законодавчих і нормативно-правових актів та цього статуту.

         Асоціація виступає за взаємовигідну співпрацю з органами, установами та організаціями, діяльність яких пов'язана з розвитком місцевого самоврядування, як в області, так і за її межами.

Асоціація утворюється на невизначений термін та має місцевий статус.

         2. Утворення асоціації ініційовано згідно з рішенням Тернопільської обласної ради від 17 червня 2009 року № 615 „Про ініціювання створення Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування „Ради Тернопільщини” та вступ Тернопільської обласної ради до цієї асоціації”.

         Рішення про створення асоціації приймається на установчих зборах асоціації.

         3. Асоціація у своїй статутній діяльності не залежна від органів державної влади, їм не підзвітна і не підконтрольна, крім випадків, передбачених законом.

         Органи державної влади сприяють діяльності асоціації.

        Органи державної влади при прийнятті рішень з питань місцевого та регіонального розвитку, а також при визначенні основних напрямів державної політики щодо місцевого самоврядування взаємодіють з асоціацією на засадах, визначених Законом України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”.

         Асоціація взаємодіє з органами державної влади при розробленні та здійсненні державної політики у сфері місцевого і регіонального розвитку з метою узгодження регіональних та місцевих інтересів згідно з формами взаємодії, визначеними Законом України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”.

         Асоціації забороняється втручатися в діяльність органів державної влади.

         4. Асоціація є юридичною особою, має печатку і бланки із зображенням власної символіки та своїм найменуванням, відповідні штампи, самостійний баланс, рахунки в установах банків та інші реквізити

         Повна назва асоціації:

         - українською мовою:

Тернопільська обласна асоціація органів місцевого самоврядування „Ради Тернопільщини";

         - англійською мовою:

Region аssotiation of local counsels Rady of Ternopil Region.

         Місцезнаходження асоціації:

         Україна, 46021, м. Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8.

 

РОЗДІЛ ІІ. Мета діяльності, завдання і повноваження асоціації

         5. Основною метою діяльності асоціації є забезпечення більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, сприяння місцевому та регіональному розвитку.

         Основними завданнями асоціації є:

         1) координація роботи органів місцевого самоврядування Тернопільської області щодо більш ефективного здійснення своїх повноважень;

        2) обмін досвідом та рекомендаціями між місцевими радами Тернопільщини щодо захисту прав та інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області, прийняття скоординованих рішень щодо забезпечення їх сталого розвитку;

         3) сприяння транскордонній співпраці місцевих рад Тернопільщини з органами місцевого самоврядування країн Європейського Союзу;

         4) представлення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області в органах державної влади та взаємодія з ними;

         5) взаємодія з політичними партіями та об'єднаннями громадян;

         6) ознайомлення і обмін досвідом роботи органів місцевого самоврядування в галузі економіки і права, науки і техніки, ведення господарства, охорони довкілля, культури, освіти, спорту;

         7) спільне вирішення інших питань. що входять до відання територіальних громад сіл, селищ, міст області та органів місцевого самоврядування.

         6. На виконання статутних завдань асоціація здійснює такі повноваження:

         1) об’єднує зусилля органів місцевого самоврядування області щодо захисту прав і законних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст, розв’язання спільних для територіальних громад проблем, обміну досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

         2) розробляє та подає органам державної влади пропозиції щодо розвитку місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду в порядку, встановленому Законом України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”;

         3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування області у здійсненні ними своїх повноважень;

         4) сприяє підвищенню ефективності підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування області, підвищенню їх кваліфікації;

         5) узагальнює та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування з питань соціально-економічного та культурного розвитку;

         6) сприяє органам місцевого самоврядування області у підготовці проектів їх актів, програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст;

         7) засновує засоби масової інформації, здійснює видавничу діяльність;

         8) готує пропозиції щодо структури та штату виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, виконавчого апарату районних та обласних рад, а також умов оплати праці їх працівників;

         9) готує пропозиції щодо типових (примірних) статутів територіальних громад сіл, селищ, міст, положень про виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, органи самоорганізації населення;

         10) обстоює інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст за зверненням органів місцевого самоврядування області, які не є членами асоціації, із суспільно важливих питань;

         11) здійснює інші повноваження.

         7. З метою досягнення визначених цілей і завдань асоціація розробляє та здійснює свої власні програми і проекти, спрямовані, закрема, на співробітництво з неурядовими організаціями та установами, благодійними фондами.

 

РОЗДІЛ ІІІ. Члени асоціації, їх права та обов'язки

         8. Членство в асоціації є добровільним і фіксованим.

         Членами асоціації можуть бути сільські, селищні, міські, районні, обласна ради, які поділяють положення і принципи статуту асоціації, беруть активну участь у виконанні статутних завдань, сплачують вступний та членські внески.

         Представництво членів асоціації в її органах управління здійснюють сільський, селищний, міський голова, голова районної, обласної ради або інша особа, уповноважена відповідною радою.

         Асоціація може брати участь у діяльності всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування як колективний член у порядку та формах, визначених статутом всеукраїнської асоціації.

         Прийом до асоціації нових членів здійснюється на підставі рішення відповідних місцевих рад та за рішенням правління асоціації з подальшим його затвердженням загальними зборами уповноважених представників членів асоціації.

         Рішення правління асоціації про прийом до асоціації нових членів вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на загальних зборах уповноважених представників членів асоціації.

         Асоціація може на добровільних засадах засновувати з іншими асоціаціями місцевого самоврядування спілки (конгреси, союзи тощо) шляхом укладення між собою угод про співробітництво та взаємодопомогу.

         9. Члени асоціації мають право:

         1)    вирішального голосу на загальних зборах уповноважених представників членів асоціації;

         2)    брати участь у заходах, що проводяться асоціацією, а також у засіданнях органів державної влади (уповноважені представники асоціації), на яких розглядаються питання, що стосуються місцевого і регіонального розвитку;

         3)    обирати та бути обраними в органи управління асоціації з правом вирішального голосу;

         4)    утворювати місцеві відділення асоціації;

         5)    входити до складу офіційних делегацій асоціації;

         6)    вносити на розгляд загальних зборів уповноважених представників членів асоціації та органів управління асоціації питання, проекти документів, брати участь у підготовці та прийнятті з них відповідних рішень;

         7)    одержувати інформацію про діяльність асоціації, виконання затверджених нею програм, а також про роботу органів управління асоціації та її посадових осіб;

         8)    одержувати методичну, правову, організаційну та інформаційну допомогу у вирішенні питань, що стосуються інтересів членів асоціації;

         9)    вносити пропозиції щодо діяльності асоціації;

         10)    припиняти членство в асоціації.

          10. Члени асоціації зобов'язані:

         1)    сприяти досягненню мети та виконанню завдань асоціації;

         2)    виконувати вимоги статуту асоціації;

         3)    враховувати у своїй діяльності рішення асоціації та її органів управління і пропагувати позитивний досвід роботи;

         4)    регулярно сплачувати членські внески у розмірі, встановленому загальними зборами уповноважених представників членів асоціації;

         5)    регулярно інформувати правління асоціації про плани організації співробітництва та про проведення заходів, пов'язаних із виконанням затверджених асоціацією програм;

         6)    надавати правлінню, іншим органам управління асоціації допомогу, необхідну для здійснення статутних цілей і завдань.

         11. Член асоціації може в будь-який час припинити своє членство за рішенням відповідної місцевої ради. Зазначене рішення доводиться до відома загальних зборів уповноважених представників членів асоціації.

         Членство в асоціації може бути припинено за рішенням загальних зборів уповноважених представників членів асоціації на підставі подання правління асоціації у випадках систематичного невиконання членом асоціації статутних обов'язків та несвоєчасної сплати членських внесків.

         У разі припинення членства в асоціації вступні та членські внески не повертаються, а витрати, пов'язані з виконанням статутних цілей і завдань, не компенсуються.

 

РОЗДІЛ IV. Органи управління асоціації

         12. Органами управління асоціації є:

         - загальні збори уповноважених представників членів асоціації;

         - виконавчий орган: правління асоціації та виконавча дирекція асоціації;

         - контрольно-ревізійна комісія асоціації.

         13. Вищим органом управління асоціації є загальні збори уповноважених представників членів асоціації (далі – загальні збори), які скликаються у разі потреби, але не рідше двох разів на рік.

         Рішення про скликання чергових загальних зборів приймається правлінням асоціації, а позачергових – правлінням, головою асоціації або на вимогу не менше однієї третини членів асоціації.

         Рішення про скликання чергових загальних зборів, перелік питань, що пропонуються до розгляду, доводиться до відома членів асоціації не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів.

         Загальні збори асоціації є правомочними, якщо на них присутні більше половини уповноважених представників членів асоціації.

         14. Загальні збори вирішують такі основні питання:

         1)    затверджують статут асоціації, а також запропоновані правлінням асоціації зміни і доповнення до статуту асоціації;

         2)    обирають голову асоціації;

         3)    обирають правління асоціації у складі:

         - голови правління асоціації;

         - заступника голови правління асоціації;

         - членів правління асоціації;

         4)    розглядають результати роботи асоціації за період між загальними зборами, заслуховують та затверджують звіт правління асоціації, обговорюють найбільш важливі питання діяльності асоціації та приймають по них рішення, затверджують основні перспективні напрямки діяльності асоціації;

         5)    обирають контрольно-ревізійну комісію асоціації, заслуховують та затверджують її звіт;

         6)    затверджують розміри вступного та щорічних членських внесків;

         7)    затверджують річний кошторис асоціації;

         8)    затверджують рішення правління асоціації про прийом нових членів асоціації та приймають рішення про припинення членства в асоціації;

         9)    приймають рішення про утворення (ліквідацію) місцевих відділень асоціації;

         10)    приймають рішення про присвоєння звання почесного члена асоціації;

         11)    затверджують зразки печатки з найменуванням асоціації, штампа, бланка та символіки асоціації;

         12)    приймають рішення про реорганізацію або ліквідацію асоціації.

         15. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загального складу уповноважених представників членів асоціації.

         Рішення загальних зборів оформляється протоколом, який підписує голова асоціації.

         16. Виконавчим органом асоціації є правління та виконавча дирекція асоціації.

         17. У період між загальними зборами постійно діючим керівним органом асоціації є правління асоціації, яке організовує її роботу.

         Члени правління асоціації обираються за рішенням загальних зборів таємним або відкритим голосуванням на строк повноважень місцевих рад.

         Членами правління асоціації можуть бути обрані уповноважені представники членів асоціації.

         Правління асоціації здійснює свою роботу відповідно до статуту асоціації та рішень загальних зборів асоціації.

         Засідання правління асоціації проводиться не менш як один раз на квартал і є правомочним за умови присутності на ньому більше половини від загального складу правління.

         Рішення правління асоціації приймаються простою більшістю голосів від загального складу правління асоціації відкритим або таємним голосуванням.

         18. Правління асоціації:

         1)    вирішує всі поточні питання діяльності асоціації;

         2)    скликає загальні збори, забезпечує їх підготовку та готує порядок денний, визначає порядок формування делегацій;

         3)    приймає рішення щодо річного кошторису асоціації за поданням виконавчої дирекції для його подальшого затвердження загальними зборами;

         4)    затверджує щорічний план роботи асоціації;

         5)    приймає рішення про прийом до асоціації нових членів та подає його на затвердження загальними зборами;

         6)    контролює своєчасне надходження членських внесків;

         7)    за пропозицією виконавчої дирекції затверджує комісії та консультативно-дорадчі ради (постійні або тимчасові), утворені для реалізації проектів і програм асоціації;

         8)    вносить на затвердження загальних зборів пропозиції щодо змін та доповнень до статуту асоціації;

         9)    готує пропозиції загальним зборам асоціації щодо розмірів вступного та щорічних членських внесків;

         10)    готує та вносить на розгляд загальних зборів подання про присвоєння звання почесного члена асоціації;

         11)    готує та вносить на розгляд загальних зборів подання про припинення членства в асоціації у випадках, передбачених цим статутом;

         12)    звітує про свою роботу перед загальними зборами ;

         13)    за поданням голови асоціації призначає на посаду виконавчого директора асоціації;

         14)    розподіляє обов’язки між членами правління;

         15)    приймає рішення про утворення виконавчої дирекції;

         16)    затверджує положення про виконавчу дирекцію;

         17)    за поданням голови асоціації призначає на посаду і звільняє з посади виконавчого директора асоціації-заступника голови асоціації з виконавчої роботи;

         18)    вирішує інші питання, спрямовані на досягнення мети та виконання завдань асоціації.

         19. Голова асоціації є найвищою посадовою особою асоціації та за посадою очолює правління асоціації.

         Голова асоціації обирається загальними зборами в межах строку повноважень місцевої ради.

         Голова асоціації:

         1)    здійснює керівництво діяльністю асоціації та її правління;

        2)    представляє асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, політичними партіями, об’єднаннями громадян, міжнародними організаціями ;

         3)    укладає від імені асоціації угоди і договори ;

         4)    головує на загальних зборах та засіданнях правління асоціації, підписує рішення, прийняті загальними зборами та правлінням асоціації;

         5)    регулярно інформує загальні збори та правління асоціації про основні напрямки діяльності асоціації;

         6)    один раз у рік звітує на загальних зборах про діяльність асоціації та її правління ;

         7)    забезпечує виконання статутних завдань асоціації, рішень загальних зборів та правління асоціації;

         8)    вносить на розгляд загальних зборів пропозиції щодо кандидатур на посади заступників голови асоціації;

         9)    відкриває рахунки в установах банків, має право на підпис фінансових документів.

        20.Заступники голови асоціації здійснюють свої повноваження відповідно до розподілу обов’язків, а також виконують окремі повноваження голови асоціації за його дорученням чи за дорученням правління.

         Один із заступників голови асоціації виконує обов’язки голови асоціації у період його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

         Заступник голови асоціації – керівник виконавчої дирекції відповідає за зберігання документації асоціації.        

         21.Посадові особи органів управління асоціації проводять свою діяльність в асоціації на громадських засадах (крім посадових осіб виконавчої дирекції).

         22. Виконавча дирекція утворюється за рішенням правління асоціації, підзвітна йому і здійснює свою діяльність згідно з положенням, що затверджується правлінням асоціації.

         Виконавча дирекція асоціації:

         1)    здійснює організаційне, правове, інформаційне, фінансово-господарське забезпечення діяльності асоціації та її правління;

         2)    розробляє проект річного кошторису асоціації, забезпечує його виконання та готує звіт про фінансово-господарську діяльність асоціації;

         3)    забезпечує організацію виконання програм співробітництва і перспективних планів асоціації;

         4)    здійснює інформаційне забезпечення членів асоціації та проводить видавничу діяльність для забезпечення членів асоціації довідковими і методичними матеріалами;

         5)    готує матеріали до розгляду на засіданні правління та загальних зборах асоціації;

         6)    організовує виконання рішень загальних зборів асоціації та її правління;

         7)    вносить до правління асоціації пропозиції щодо утворення комісії та консультативно-дорадчих рад (постійних або тимчасових) для реалізації проектів та програм асоціації;

         8)    складає та подає на затвердження правління асоціації щорічні звіти про результати своєї діяльності;

         9)    забезпечує зберігання документації асоціації;

         10)    утворює та ліквідовує відповідні підрозділи виконавчої дирекції, затверджує положення про них, призначає і звільняє їх керівників;

         11)    залучає на договірних умовах фахівців для виконання відповідних робіт;

         12)    виконує інші функції, визначені положенням про виконавчу дирекцію.

         Виконавча дирекція асоціації здійснює свої повноваження до утворення новообраним правлінням асоціації нової виконавчої дирекції асоціації.

         Виконавча дирекція асоціації знаходиться у м. Тернополі по вул. М.Грушевського, 8.

         23. Роботою виконавчої дирекції асоціації керує виконавчий директор асоціації - заступник голови асоціації з виконавчої роботи, який призначається на посаду і звільняється з посади правлінням асоціації за поданням голови асоціації на строк його повноважень.

         Виконавчий директор асоціації-заступник голови асоціації з виконавчої роботи працює на постійній основі та здійснює такі повноваження:

         1)    організовує роботу виконавчої дирекції асоціації, розподіляє обов'язки між її членами та визначає їх повноваження;

         2)    здійснює керівництво виконавчою дирекцією та місцевими відділеннями асоціації;

         3)    представляє асоціацію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, міжнародними організаціями;

         4)    є розпорядником майна і фінансів асоціації, коштів та кредитів, укладає за погодженням з головою асоціації угоди та контракти, видає довіреності на укладення таких угод та контрактів;

         5)    забезпечує розроблення та подає правлінню асоціації на затвердження кошторис фінансово-господарської діяльності і річний баланс асоціації;

         6)    приймає на роботу і звільняє з роботи працівників виконавчої дирекції асоціації та виконавчих директорів місцевих відділень асоціації, встановлює їм посадові оклади, в межах штатного розкладу, затверджує штатний розпис виконавчої дирекції в межах фонду оплати праці, визначеного правлінням асоціації;

         7)    здійснює заохочення працівників виконавчої дирекції, накладає на них дисциплінарні стягнення;

         8)    має право брати участь у загальних зборах та засіданнях правління асоціації з правом вирішального голосу;

         9)    видає накази і розпорядження, які можуть бути скасовані загальними зборами або правлінням асоціації;

         10)    здійснює інші повноваження в межах, визначених статутом асоціації та рішенням правління асоціації.

         24. Контрольно-ревізійна комісія асоціації здійснює контроль за дотриманням статутних вимог органами управління асоціації та її посадовими особами, виконанням рішень загальних зборів, фінансово-господарською діяльністю виконавчої дирекції.

         25. Контрольно-ревізійна комісія асоціації проводить не рідше одного разу на рік перевірку статутної діяльності асоціації, подає на розгляд загальних зборів акти, складені за результатами перевірки.

         26. Контрольно-ревізійна комісія асоціації обирається за поданням правління загальними зборами асоціації з числа уповноважених представників членів асоціації строком на 4 роки у складі:

         - голови контрольно-ревізійної комісії асоціації;

         - секретаря контрольно-ревізійної комісії асоціації;

         - члена контрольно-ревізійної комісії асоціації.

         До складу контрольно-ревізійної комісії не можуть входити члени правління та працівники виконавчої дирекції асоціації.

         Голова контрольно-ревізійної комісії асоціації може брати участь у засіданнях правління асоціації з правом дорадчого голосу.

         Засідання контрольно-ревізійної комісії асоціації скликаються у разі необхідності її головою або на вимогу голови асоціації чи правління асоціації, але не менше одного разу на рік.

         Протоколи засідань контрольно-ревізійної комісії асоціації підписуються головою ревізійної комісії та її секретарем.

         Контрольно-ревізійна комісія асоціації звітує про результати своєї діяльності перед загальними зборами..

 

РОЗДІЛ V. Майно та кошти асоціації

         27. Джерелами формування майна асоціації є:

         - вступні та членські внески органів місцевого самоврядування;

         - благодійні внески і пожертви фізичних та юридичних осіб у грошовій та майновій формі;

         - кошти або майно, що надходять безоплатно або як безповоротна фінансова допомога;

         - інші джерела, не заборонені законодавством.

         Вступні та щорічні членські внески можуть прийматися у грошовій і майновій формі.

         Вирішення питань щодо розширення джерел фінансування асоціації належить до повноважень правління асоціації.

         Асоціація може мати у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, рухоме та нерухоме майно, інші матеріальні і нематеріальні активи, кошти.

         У разі припинення членства в асоціації майно і кошти, передані у власність асоціації її членами, не повертаються.

         28. Майно та кошти використовуються асоціацією для виконання нею статутних завдань і не можуть використовуватися для інших цілей.

         Майно та кошти асоціації використовуються для:

         - оплати праці працівників виконавчої дирекції, місцевих відділень, а також інших осіб, які залучаються до роботи за трудовими або цивільно-правовими договорами;

         - виплати відшкодування, пов’язаного з використанням рухомого та нерухомого майна;

         - видання інформаційної та іншої поліграфічної продукції;

         - оплати витрат, пов’язаних з відрядженням, транспортних, поштових, телеграфних, телефонних та інших послуг;

         - формування інформаційного ресурсу асоціації;

         - відшкодування інших витрат, пов’язаних з досягненням мети асоціації та виконанням нею завдань.

         29. З метою виконання статутних завдань асоціація має право утворювати в установленому законом порядку підприємства, установи або організації.

         30. Асоціація не відповідає за зобов’язання своїх членів, юридичних осіб, засновником вона є, а члени асоціації, вказані юридичні особи не несуть відповідальності за зобов’язаннями   асоціації.

         31.Державний контроль за діяльністю асоціації здійснюється згідно з законодавством України.

 

РОЗДІЛ VІ. Припинення асоціації.

         Вирішення майнових питань у разі її ліквідації

         32. Асоціація припиняється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

         Реорганізація асоціації здійснюється за рішенням загальних зборів асоціації.

         Ліквідація асоціації здійснюється у випадках, передбачених законом, за рішенням загальних зборів асоціації або за рішенням суду.

         33. У разі реорганізації асоціації сукупність її прав та обов’язків переходить до правонаступника.

         Кошти і майно, які належать асоціації на праві власності, у разі її ліквідації, не можуть бути розподілені між членами асоціації.

         Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію асоціації загальні збори приймають рішення про використання майна та коштів асоціації, що залишилися після проведення всіх необхідних розрахунків, на статутні цілі.

 

РОЗДІЛ VІІ. Внесення змін і доповнень до статуту асоціації

         34. Зміни і доповнення до статуту асоціації пропонуються правлінням асоціації, затверджуються загальними зборами і підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України „Про асоціації органів місцевого самоврядування”.

 

 

Список членів Тернопільської обласної асоціації органів місцевого самоврядування «Ради Тернопільщини»

 

№п/п

Назва ради

Голова ради

1

Тернопільська обласна

Овчарук Віктор Вікторович

2

Бережанська районна

Білик Василь Федорович

3

Борщівська районна

заст. Русенко

4

Бучацька районна

Фреяк Віталій Йосифович

5

Гусятинська районна

Бойчук Василь Михайлович

6

Заліщицька міська

Квач Алла Василівна

7

Заліщицька районна

Дрозд Іван Петрович

8

Збаразька районна

Боднар Світлана Миколаївна

9

Зборівськарайонна

Максимів Богдан Іванович

10

Козівськарайонна

Репела Петро Йосипович

11

Кременецька районна

Стефанський Володимир Ананійович

12

Лановецька районна

Кушнір Руслана Миколаївна

13

Монастириська районна

Данилюк Володимир Петрович

14

Підволочиська районна

Монартович Ігор Ігорович

15

Підгаєцька районна

Баран Ірина Петрівна

16

Теребовлянськарайонна

Смільський Ігор Михайлович

17

Теребовлянська міська

Поперечний Сергій Іванович

18

Тернопільськарайонна

Галайко Андрій Васильович

19

Чортківська районна

Шепета Віктор Михайлович

20

Шумська районна

Корець Тарас Феодосійович

 

Протокол №10 асоціації 22.11.2019 р. Скачати файл