Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ГОЛОВНА
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

Додаток 1
до рішення Тернопільської обласної ради
від 17 березня 2021 року № 91

ПОЛОЖЕННЯ
про помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради

I.    Правовий статус помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради

1. Визначити, що депутат Тернопільської обласної ради може мати п’ять помічників- консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Тернопільської обласної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Помічником-консультантом депутата Тернопільської обласної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата Тернопільської обласної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим положенням.

ІІ. Права та обов’язки помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради

4. Помічник-консультант депутата Тернопільської обласної ради має право:

4.1.    Входити і перебувати у приміщенні адміністративного будинку Тернопільської обласної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку.

4.2.    Одержувати надіслану на ім'я депутата Тернопільської обласної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням цього депутата.

4.3.   За дорученням депутата Тернопільської обласної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, спільних потреб територіальних громад сіл, селиш, міст Тернопільської області, інформувати про них депутата Тернопільської обласної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

4.4.   За дорученням депутата Тернопільської обласної ради та за згодою голови відповідної постійної комісії Тернопільської обласної ради бути присутнім на засіданнях постійних комісій Тернопільської обласної ради.

4.5.   За дорученням депутата Тернопільської обласної ради бути присутнім на засіданнях місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.

4.6.    На ознайомлення з прийнятими Тернопільською обласною радою рішеннями, а також з інформаційними та довідковими матеріалами, що офіційно поширюються Тернопільською обласною радою.

4.7.    Одержувати за письмовим зверненням депутата Тернопільської обласної ради у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, державних підприємствах, установах і організаціях області у встановленому порядку необхідні депутату Тернопільської обласної ради для здійснення його депутатських повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали.

4.8.    Оголошувати підготовлені депутатом Тернопільської обласної ради письмові пропозиції, звернення, заяви та інші документи на засіданнях місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування області або подавати їх у письмовій формі.

5. Помічник-консультант депутата Тернопільської обласної ради зобов’язаний:

5.1. Дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього положення

5.2.   При виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата Тернопільської обласної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата Тернопільської обласної ради.

5.3.   Дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і громадянами, працівниками виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян.

5.4.   За дорученням депутата Тернопільської обласної ради вивчати питання, необхідні йому для здійснення депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.

5.5.   Допомагати депутату Тернопільської обласної ради в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.

5.6.   Допомагати депутату Тернопільської обласної ради в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.

5.7.   Систематично узагальнювати звернення громадян, що надійшли на ім’я депутата Тернопільської обласної ради, інформувати його про підсумки узагальнень.

5.8.   За дорученням депутата Тернопільської обласної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб і запитів виборців, вносити йому пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

5.9.   Вести діловодство відповідно до вимог інструкції з діловодства в Тернопільській обласній раді та її виконавчому апараті.

5.10.   Забезпечувати схоронність документів, що надходять на ім’я депутата Тернопільської обласної ради, контролювати своєчасне надходження відповідей на депутатські звернення.

5.11.   Надавати депутату Тернопільської обласної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

Додаток 2
до рішення Тернопільської обласної ради
від 17 березня 2021 року № 91

Опис посвідчення помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради

Помічнику-консультанту депутата Тернопільської обласної ради видається посвідчення.

Посвідчення являє собою ламіновану картку 90 х 60 мм.

На лицьовому боці посвідчення вміщено: зображення малого Державного Герба України та герба Тернопільської області , а нижче - напис: Посвідчення, його номер та термін дії документа.

На зворотному боці посвідчення вміщена фотокартка розміром 30 х 40 мм, друкується текст: (прізвище, ім’я та по батькові) є помічником-консультантом на громадських засадах депутата Тернопільської обласної ради (вказується прізвище та ініціали депутата).

Посвідчення підписується головою Тернопільської обласної ради. Фотокартка засвідчується малою гербовою печаткою Тернопільської обласної ради.

Посвідчення помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради видається головою Тернопільської обласної ради за письмовим поданням депутата Тернопільської обласної ради (взірець подання додається).

Посвідчення помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до Тернопільської обласної ради по закінченні повноважень депутата Тернопільської обласної ради або за його письмовим поданням.

 

 

Додаток
до опису посвідчення помічника -
консультанта депутата Тернопільської
обласної ради

Взірець

Голові Тернопільської обласної ради

_________________________________
(П. І. Б.)

 

депутата Тернопільської обласної ради

__________________________________
(П. І. Б.)

 

ПОДАННЯ

Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 17 березня 2021 року № 91 «Про положення про помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради та опис посвідчення помічника-консультанта депутата Тернопільської обласної ради» прошу Вас видати посвідчення моєму помічнику-консультанту


__________________________________________
                                   (П. І. Б.)

 

До подання додаю анкету_________________________________________
                                                                               (П. І. Б.)

___________________                                           ______________________
              (дата)                                                                                  (підпис депутата)

 

 

 

А Н К Е Т А

помічника-консультанта

депутата Тернопільської обласної ради

__________________ скликання

 Місце

для фотокартки

 30х40 мм

 1. Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________

____________________________________________________________________

2. Громадянство _________________ 3. Дата народження ___________________

4. Місце роботи, посада_______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

5. Освіта, спеціальність, кваліфікація, який навчальний заклад закінчив (ла) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

6. Адреса місця проживання ___________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7.Телефони: робочий, домашній, мобільний ______________________________

____________________________________________________________________

8. Паспорт: серія ________ № _________________ Ким і коли виданий _______

____________________________________________________________________

9. Даю згоду на зарахування мене помічником-консультантом (на громадських

засадах) депутата Тернопільської обласної ради _________________ скликання

____________________________________________________________________
                            (прізвище, ім’я, по батькові депутата обласної ради)

і на опрацювання персональних даних.

 

«____» ________________ 20___ року    __________________________________
                        (дата)                                                     (особистий підпис помічника-консультанта)