Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ГОЛОВНА
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

 Індустріальні парки

> Законодавство щодо індустріальних парків

 > Довідка про індустріальні парки в Україні

> Презентація "Створення індустріальних парків
та включення їх до Реєстру індустріальних парків"

> Податкові стимули та компенсації капітальних інвестицій

> Індустріальні парки Тернопільської області

Індустріальні парки є важливим чинником активізації інвестиційної діяльності, збільшення зайнятості населення, впровадження сучасних технологій та виробництв, які створюють прозорі уніфіковані правила для бізнесу та слугують прикладом економічної децентралізації. Цейінструмент успішно використовується в усіх економічно розвинутих країнах. Приклад Чехії, Польщі, Словаччини, Румунії, Туреччини свідчить про ефективну ринкову трансформацію. Індустріальні парки сприяли залученню масштабних інвестицій та динамічному розвитку окремих регіонів, стали найкращою формою для розбудови підприємств малого та середнього бізнесу.

Слід зазначити, що ініціаторами створення індустріальних парків в переважній більшості виступають органи місцевого самоврядування.

Особливо це важливо для релокованих підприємств, які можуть продовжити розвиватись тут. Створення індустріальних парків слугує прикладом економічної децентралізації. Держава дає громадам інструмент для того, щоб вони успішно розвивалися. Адже це надходження у місцеві бюджети і, відповідно, підтримка української армії.

Порядок створення індустріальних парків
(згідно Закону України «Про індустріальні парки»)

І. Ініціатори створення індустріального парку:

     – органи державної влади (на землях державної власності);

     – органи місцевого самоврядування (на землях комунальної власності);

     – юридичні або фізичні особи (орендарі) (на землях державної та комунальної власності);

     – юридичні або фізичні особи (власники) (на землях приватної власності).

II. Вибір земельної ділянки:

     Вимоги до земельної ділянки у межах індустріального парку:

     Земельна ділянка може розташовуватися у межах або за межами населених пунктів і повинна відповідати таким вимогам:

     – належати до земель промисловості;

     – бути придатною для промислового використання з урахуванням умов та обмежень, встановлених відповідною містобудівною документацією;

     – площа земельної ділянки або сукупна площа суміжних земельних ділянок повинна становити не менше 10 гектарів та не більше однієї тисячі гектарів. Допускається розташування між земельними ділянками індустріального парку земельних ділянок, на яких розташовано або передбачається розташувати відповідно до містобудівної документації виключно об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури.

     Умови використання земельної ділянки у межах індустріального парку:

     Використання земельних ділянок у межах індустріального парку на землях державної чи комунальної власності здійснюється з додержанням таких умов:

     – строк використання земельної ділянки у межах індустріального парку повинен бути не менше 30 років з дня прийняття рішення про створення індустріального парку;

     – використання земельних ділянок у межах індустріальних парків повинно відповідати санітарно-епідеміологічним та екологічним вимогам.

ІІІ. Прийняття рішення про створення індустріального парку га розробка концепції індустріального парку:

     Концепція індустріального парку затверджується ініціатором створення такого парку шляхом прийняття відповідного рішення.

     В концепції індустріального парку зазначаються:

     – назва індустріального парку;

     – ініціатор створення індустріального парку;

     – мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку;

     – місце розташування, розмір земельної ділянки та об’єкти, розміщені на ній, у тому числі об’єкти виробничого призначення (за наявності);

     – строк, на який створюється індустріальний парк;

     – вимоги до учасників індустріального парку;

     – інформація про орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо, а також про необхідну інженерно- транспортну інфраструктуру та план забезпечення відповідними ресурсами індустріального парку;

     – план розвитку індустріального парку;

     – орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення;

     – організаційна модель функціонування індустріального парку;

     – очікувані результати функціонування індустріального парку;

     – інші відомості на розсуд ініціатора створення.

     Підготовка рішення про створення індустріального парку

     Рішення про створення індустріального парку приймається ініціатором створення на основі затвердженої згідно з вимогами цього Закону концепції індустріального парку.

     Індустріальний парк створюється на строк не менше 30 років.

     Ініціатор створення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про створення індустріального парку зобов’язаний подати до уповноваженого державного органу (Міністерство економіки України) копію рішення про створення індустріального парку та концепцію індустріального парку.

IV. Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків України

     Індустріальний парк може бути включений до Реєстру індустріальних парків за умови, що на час включення на його території (в межах) відсутні прийняті в експлуатацію протягом 10 останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку закінчені будівництвом об’єкти виробничого призначення та/або відсутні об’єкти виробничого призначення, що експлуатувалися протягом п’яти останніх років до моменту прийняття рішення про створення індустріального парку (крім об’єктів виробничого призначення вугледобувного підприємства та/або його окремого (суміжного) відокремленого підрозділу, який не має статусу юридичної особи, що було ліквідовано, перебуває в стадії ліквідації (припинення) або планується до ліквідації, на які не поширюються обмеження цієї статті).

     Відповідно до законодавства процес включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків України не повинен перевищувати 45 днів з моменту надходження до Міністерства економіки України заяви від ініціатора. Якщо ініціатору відмовлено, він може звернутися повторно.

V. Вибір керуючої компанії індустріального парку:

     Вибір керуючої компанії індустріального парку, створеного на землях державної чи комунальної власності, здійснює ініціатор створення такого парку на конкурентних засадах шляхом організації і проведення відкритого конкурсу в порядку, визначеному Законом.

     Якщо земельні ділянки, призначені для створення індустріального парку, перебувають у приватній власності, керуюча компанія визначається ініціатором створення самостійно.

     Якщо ініціатор створення є орендарем земельної ділянки, керуюча компанія такого парку визначається ним самостійно з письмовим повідомленням про це відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування га орендодавця не пізніше трьох робочих днів.

 

Податкові стимули та компенсації капітальних інвестицій для резидентів індустріальних парків

Закон «Про індустріальні парки» та відповідні зміни до Податкового кодексу (Закон № 2330-ІХ) та Митного кодексу (Закон № 2331-IX) передбачають для ініціаторів створення індустріальних парків, їх керуючих компаній та учасників державне стимулювання, зокрема:

     – повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами на облаштування, здійснення господарської діяльності;

      – надання коштів на безповоротній основі для облаштування парків, забезпечення будівництва об’єктів суміжної інфраструктури;

      – компенсація витрат на приєднання до інженерно- транспортних мереж;

      – звільнення від податку на прибуток на 10 років;

      – пільги на податок на нерухомість;

      – звільнення від ПДВ за ввезення нового устаткування;

      – звільнення від ввізного мита для нового устаткування;

      – звільнення від податку на нерухомість за будівлі промисловості.

В державному бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд гривень на програму підтримки індустріальних парків.

 

Індустріальні парки Тернопільської області

     На території області здійснюється розбудова мережі індустріальних парків Тернопільської області. Так, індустріальні парки ,,Тернопіль” (площа - 15 га), ,,Chortkiv-West” (площа - 87,68 га) та ,,Західноукраїнський промисловий ХАБ” (площа – 10,6 га) включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків України (далі – Реєстр) (накази Мінекономіки від 19.09.2018 року № 1318, від 03.10.2019 року № 152, розпорядження Кабінету Міністрів України  від 11.11.2022 № 1014-р) та обрано керуючі компанії (комунальне підприємство ,,Підприємство матеріально-технічного забезпечення” Тернопільської міської ради, комунальне підприємство ,,Агенція місцевого економічного розвитку” Чортківської міської ради та ТОВ ,,Індустріальний парк ,,Західноукраїнський промисловий хаб”).

     Станом на сьогодні, в індустріальному парку ,,Західноукраїнський промисловий ХАБ” зареєстровано три учасника: ТОВ ,,Дельта-Фуд Індастрі”, ТОВ М’ясокомбінат Тернопільський” та ТОВ ,,НАША ПТИЦЯ”. Крім цього, на території індустріального парку ,,Chortkiv-West” розпочато підготовку до будівництва територіального сервісного центру по захисту агрокультур ,,Ukravit”.

     Одночасно, Борщівська та Лановецька територіальні громади стали учасниками проєкту регіонального розвитку ,,Мережа індустріальних парків ,,Західний індустріальний кластер”, який є переможцем конкурсного відбору проєктів, які можуть фінансуватися за кошти Європейського Союзу в рамках програми секторальної підтримки. На даний час, Лановецькою територіальною громадою проводиться підготовка відповідної документації для включення індустріального парку до Реєстру. Крім цього, Борщівською територіальною громадою надіслано документи в Міністерство економіки України щодо включення індустріального парку ,,BORSCHIV” до Реєстру індустріальних парків України.

     Зборівською територіальною громадою прийнято рішення щодо створення індустріального парку ,,Зборів” на земельній ділянці площею 16 га та проводиться підготовка відповідної документації для включення даного індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків України.