Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ГОЛОВНА
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

Р Е Г Л А М Е Н Т

Тернопільської обласної ради сьомого скликання

 (в редакції рішень від 03 лютого 2020 року № 75, від 18 серпня 2021 року № 222, від 22 серпня 2023 року № 752)

 

РОЗДІЛ I.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Регламент Тернопільської обласної ради визначає діяльність обласної ради та її органів відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та інших нормативно-правових актів.

 

1. Правові засади роботи Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

1.1. Відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тернопільська обласна рада (далі – обласна рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст області у межах повноважень, визначених Конституцією України, вказаним та іншими законами України.

1.2. Обласна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, який становить 64 депутати.

1.3. Обласна рада утворює свої органи та затверджує в установленому порядку положення про них - президію обласної ради, постійні комісії, тимчасові контрольні комісії.

Обласна рада утворює інші консультативно-дорадчі органи при обласній раді та голові ради.

1.4. У своїй діяльності обласна рада керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, власними рішеннями та цим регламентом.

 

2. Місце проведення та мова ведення пленарних засідань обласної ради.

2.1. Обласна рада проводить пленарні засідання у конференцзалі адмінбудинку Тернопільської обласної ради (м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8).

2.2. За необхідності можуть проводитися виїзні пленарні засідання обласної ради.

Про проведення виїзного пленарного засідання сесії обласної ради в іншому місці видається розпорядження голови обласної ради. В такому випадку виїзне засідання обласної ради проводиться з дотриманням вимог для проведення сесії, встановлених цим регламентом.

2.3. Пленарні засідання обласної ради ведуться державною мовою.

 

3. Відкритість і гласність роботи обласної ради.

3.1. Пленарні засідання обласної ради є відкритими і гласними.

3.2. Сесії обласної ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них. Порядок доступу до пленарних засідань визначається обласною радою відповідно до чинного законодавства.

3.3. Протоколи сесії обласної ради є відкритими та оприлюднюються, а також надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

3.4. Засідання обласної ради, президії, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій обласної ради транслюються «онлайн» у мережі інтернетза умови наявності технічних та фінансових можливостей. Архів «онлайн» трансляцій зберігається на офіційному вебсайті Тернопільської обласної ради.

3.5. У випадку зняття або внесення змін у документи, розміщені на офіційному вебсайті обласної ради має фіксуватися дата та особа, яка вчинила ці дії.

3.6. На офіційному вебсайті обласної ради розміщується інформація про голову ради та його заступників, депутатів, яка включатиме автобіографії, дні і місце особистого прийому громадян, контакти для листування, у тому числі адреса електронної пошти та телефонного зв’язку (за згодою депутатів).

3.7. На офіційному вебсайті обласної ради розміщуються звіти голови ради, його заступників, депутатів, постійних та тимчасових контрольних комісій ради.

3.8. Для сприяння у здійсненні депутатської діяльності на офіційному вебсайті обласної ради створюється інтернет-приймальна ради та депутатів.

 

4. Розміщення депутатів обласної ради у залі засідань обласної ради.

4.1. Депутати обласної ради розміщуються в залі засідань пофракційно.

Депутати на першому пленарному засіданні першої сесії Тернопільської обласної ради нового скликання розміщуються в залі засідань ради у порядку, рекомендованому підготовчою депутатською групою. У подальшому, індивідуальний порядок розміщення депутатів (у рамках порядку, рекомендованого підготовчою депутатською групою) визначається постійною комісією обласної ради, до предмета відання якої належать питання регламенту, за пропозиціями відповідних депутатських фракцій (групп) в обласній раді.

 

5. Запрошення на пленарне засідання обласної ради.

5.1. На пленарне засідання ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені з ініціативи депутатів обласної ради, в кількості не більше однієї особи. Для оформлення присутності та відведення місця у залі засідань ради для осіб, запрошених депутатом ради, ним подається до виконавчого апарату обласної ради повідомлення не пізніш як за день до пленарного засідання ради.

5.2. За процедурним рішенням ради, прийнятим не менш як третиною голосів депутатів від її загального складу, обласна рада може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні відповідної посадової чи службової особи.

5.3. Постійна комісія обласної ради, тимчасова контрольна комісія мають право вносити пропозиції про присутність відповідних осіб на пленарному засіданні ради під час розгляду питань, підготовка яких здійснюється відповідно постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією.

5.4. На пленарне засідання обласної ради обов’язково запрошуються голова Тернопільської обласної державної адміністрації, керівник Тернопільської обласної прокуратури, начальник управління Служби безпеки України в Тернопільській області, начальник Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, народні депутати України, які постійно проживають на території Тернопільської області.

5.5. Право особи бути присутньою на пленарному засіданні ради може бути обмежено з метою недопущення протиправних дій (вчинення бійки, хуліганських дій, появи у нетверезому стані, вигуків, тощо). У таких випадках така особа може бути виведена із залу засідань працівниками уповноважених органів правопорядку за вказівкою голови обласної ради.

5.6. На підставі отриманих пропозицій виконавчим апаратом обласної ради формується список осіб, запрошених на пленарне засідання сесії.

5.7. Головуючий на пленарному засіданні обласної ради повідомляє депутатам обласної ради про офіційно запрошених осіб, присутніх на пленарному засіданні ради.

5.8. Особи, запрошені на пленарне засідання обласної ради, розміщуються на відведених для них місцях.

 

РОЗДІЛ ІІ.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

Глава 1.

СЕСІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

6. Форми роботи обласної ради.

6.1. Обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

6.2.Першу сесію новообраної Тернопільської обласної ради скликає Тернопільська обласна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів обласної ради у кількості не менш як двох третин від загального складу обласної ради.

Наступні сесії Тернопільської обласної ради скликаються головою обласної ради, а в разі відсутності або неможливості його скликати сесію - першим заступником голови обласної ради, який здійснює повноваження голови обласної ради, або заступником голови обласної ради у випадку, коли перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради і він відсутній або не має можливості виконувати свої обов’язки з інших причин.

6.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

6.4. У разі невмотивованої відмови голови обласної ради або неможливості його скликати сесію обласної ради сесія скликається першим заступником голови обласної ради (у відповідних випадках - заступником голови обласної ради). У цих випадках сесія скликається:

- якщо сесія не скликається головою обласної ради у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (не менше одного разу на квартал);

- якщо голова обласної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк з часу подання пропозицій про скликання сесії не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради або голови Тернопільської обласної державної адміністрації.    

6.5. У разі якщо голова обласної ради (у відповідних випадках - перший заступник, заступник голови обласної ради) у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови обласної державної адміністрації або у разі якщо посади голови обласної ради, першого заступника або заступника голови обласної ради є вакантними, сесія обласної ради може бути скликана депутатами обласної ради, які становлять не менш як одну третину складу обласної ради. У цьому випадку сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з депутатів обласної ради.

6.6. Рішення про скликання сесії обласної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до дати проведення пленарного засідання сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Рішення про скликання другого та наступних пленарних засідань сесії обласної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за два дні до дати проведення пленарного засідання сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до дати другого чи наступних пленарних засідань сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

6.7. Про час скликання, місце проведення сесії, питання, що виносяться на розгляд ради, депутати обласної ради, народні депутати України, які проживають на території області, а також інші запрошені повідомляються, як правило, письмово.

6.8. Пропозиції чи вимоги про скликання сесії подаються голові обласної ради у письмовій формі з переліком питань, які необхідно розглянути, та з коротким обгрунтуванням необхідності скликання сесії. Такі подання розглядаються головою ради не пізніше як у двотижневий строк.

6.9. Відкриття сесії обласної ради оголошується головуючим на пленарному засіданні на початку її першого пленарного засідання, закриття – по завершенні останнього пленарного засідання.

6.10. Кожна сесія обласної ради починається і завершується виконанням у залі засідань обласної ради Державного Гімну України.

6.11. Засідання обласної ради можуть бути пленарні, урочисті та об’єднані з іншими обласними радами.

6.12. Пропозиції щодо питань на розгляд обласної ради можуть вноситися головою обласної ради, депутатами, постійними комісіями ради, головою обласної державної адміністрації.

6.13. Сесія обласної ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. В разі відсутності необхідної кількості депутатів за розпорядженням голови обласної ради проведення сесії переноситься на інший час.

6.14. Сесія обласної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

6.15. Міжсесійний (міжпленарний) період – це період часу, починаючи від дня наступного за днем проведення пленарного засідання сесії обласної ради і триває включно до дня, який передує дню проведення наступного пленарного засідання сесії обласної ради.

 

Глава 2.

ПЕРША СЕСІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

7. Підготовка і проведення першої сесії.

7.1.Для розгляду пропозицій щодо підготовки і проведення першої сесії новообраної ради, питань, які передбачається внести на її розгляд і відповідних проєктів рішень з цих питань, після офіційного оприлюднення результатів виборів до обласної ради, створюється підготовча депутатська група з числа новообраних депутатів – по одному представнику від кожної з обласних організацій політичних партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів на виборах депутатів Тенрнопільської обласної ради.

7.2. Утворення вказаної підготовчої депутатської групи координує голова обласної ради, або, за його відсутності, перший заступник голови або заступник голови ради.

7.3. Письмові пропозиції щодо включення до складу підготовчої депутатської групи подаються в Тернопільську обласну раду за підписом керівників обласних організацій політичних партій.

7.4. Перше засідання підготовчої депутатської групи скликає голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності заступник голови комісії, не пізніш як через 5 днів після офіційного оприлюднення результатів виборів до обласної ради. Якщо голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, а в разі його відсутності, заступник голови комісії, не скликає з будь-яких причин у зазначений строк перше засідання підготовчої групи, новообрані депутати, делеговані до її складу від обласних організацій політичних партій, збираються на засідання підготовчої групи самостійно наступного дня після закінчення п’ятиденного строку.

7.5. Підготовча депутатська група сама визначає порядок своєї роботи і обирає на першому засіданні, зі свого складу голову, заступника голови і секретаря підготовчої депутатської групи.

7.6. Голова підготовчої депутатської групи, а в разі його відсутності, заступник голови підготовчої депутатської групи ведуть всі засідання, починаючи з першого засідання після їх обрання.

7.7. Пропозиції на засіданнях підготовчої депутатської групи ухвалюються такою кількістю голосів членів підготовчої депутатської групи, яка у сумарному підрахунку кількості депутатських мандатів, отриманих відповідними обласними організаціями політичних партій в результаті виборів до обласної ради, складає більшість від загального складу обласної ради.

7.8.На засіданнях підготовчої депутатської групи представниками обласних організацій політичних партій, які входять до її складу, можуть вноситися кандидатури до складу тимчасової президії першої сесії Тернопільської обласної ради, формуватися попередні списки щодо кількості, назв та персонального складу постійних комісій, а також можуть погоджуватися питання формування порядку денного першої сесії ради, інші організаційні питання підготовки і проведення першої сесії ради. Також на засіданні підготовчої депутатської групи може погоджуватися порядок розміщення депутатів у сесійній залі на першому пленарному засіданні першої сесії ради. Результати таких погоджень мають дорадчий характер і оформлюються протоколом засідання підготовчої депутатської групи. Протокол підписується головою та секретарем підготовчої депутатської групи, а також, за бажанням, всіма зазначеними представниками обласних організацій партій, які беруть участь у обговоренні. Після підписання протокол надається голові Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, керуючому справами виконавчого апарату обласної ради для прийняття відповідних рішень щодо підготовки і проведення першої сесії ради.

7.9. У разі незгоди з прийнятими рішеннями підготовчої депутатської групи, занесеними до протоколу засідання, представники обласних організацій політичних партій можуть викласти окрему думку письмово, яка є додатком до протоколу засідання групи.

7.10. Підготовча депутатська група звітує про проведену роботу першій сесії обласної ради нового скликання після виступу голови Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії.

7.11. Підготовча депутатська група припиняє свою роботу на першому засіданні обласної ради з моменту початку роботи тимчасової президії першої сесії обласної ради.

7.12. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії, який інформує обласну раду про підсумки виборів депутатів Тернопільської обласної ради.

7.13. З моменту визнання повноважень депутатів обласної ради нового скликання рада обирає тимчасову президію першої сесії Тернопільської обласної ради з числа депутатів обласної ради в кількості не більше 5 осіб – представників обласних організацій політичних партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях обласної ради до обрання голови обласної ради.

7.14. З часу обрання голови обласної ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламенту обласної ради.

 

Глава 3.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ ПРОЄКТІВ РІШЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДУ У ПОСТІЙНИХ

КОМІСІЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

8. Ініціатори подань проєктів рішень Тернопільської обласної ради. 

Проєкти рішень Тернопільської обласної ради (далі – проєкти рішень) подаються головою обласної ради, постійними комісіями обласної ради або їх головами, тимчасовими контрольними комісіями, депутатськими фракціями або групами, депутатами обласної ради, обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами не пізніш як за дванадцять робочих днів до початку пленарного засідання ради на паперових та електронних носіях.

8.1 Проєкти рішень, що надійшли до Тернопільської обласної ради від ініціаторів подання, розглядаються виконавчим аппаратом Тернопільської обласної ради на відповідність вимогам щодо їх оформлення та чинному законодавству України. За відсутності зауважень, такі проєкти рішень скеровуються головою Тернопільської обласної радидо виконавчого апарату обласної ради для присвоєння номера, оприлюднення на офіційному вебсайті обласної ради та на розгляд профільних постійних комісій Тернопільської обласної ради.

 

9. Порядок оформлення проєктів рішень, які вносяться на розгляд Тернопільської обласної ради.

9.1. При підготовці проєктів рішень суб’єкти ініціативи повинні дотримуватися таких вимог:

- відповідності підготовлених проєктів рішень Конституції України, Законам України, іншим нормативно-правовим актам, установленому порядку ведення діловодства і правилам правопису;

- посилання в тексті проєкту рішення на закони та інші нормативно-правові акти;

- на розгляд обласної ради не вносяться проєкти рішень, які не відносяться до її компетенції.

9.2. У проєкті рішення обласної ради, що вноситься на її розгляд, відображається короткий об’єктивний аналіз стану справ з питання, що розглядається, визначаються конкретні пропозиції щодо вирішення проблем у тій чи іншій сфері, шляхи усунення існуючих там недоліків, засоби і методи їх виконання із зазначенням виконавців та реальних строків виконання.

9.3. Внесені обласною державною адміністрацією проєкти рішень погоджуються і візуються галузевим заступником голови обласної державної адміністрації, керівником структурного підрозділу облдержадміністрації.

9.4. Розглянуті і схвалені постійною комісією обласної ради проєкти рішень обласної ради візуються першим заступником та заступником голови обласної ради, керуючим справами, керівником секретаріату, юридичною службою, керівниками відповідних відділів виконавчого апарату, кураторами постійних комісій обласної ради.

Заперечення і зауваження до проєктів рішень осіб, які їхвізують, подаються у письмовій формі.

9.5. Проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку області, інших обласних програм подаються до виконавчого апарату обласної ради за двадцять днів до пленарного засідання ради. Подання проєктів програм здійснює голова обласної державної адміністрації. Якщо проєкт програми викладено більш як на чотирьох аркушах, до неї додається коротка пояснювальна записка. Проєкт програми візується керівником галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації, який розробляє програму, галузевим заступником голови обласної державної адміністрації.

Проєкт програми повинен містити висновок департаменту фінансів обласної державної адміністрації.

Доповідач з проєкту програми визначається обласною державною адміністрацією, а співдоповідачем виступає представник профільної постійної комісії обласної ради.

9.6. Після отримання проєктів рішень обласної ради вони не пізніш як за 10 днів до початку першого пленарного засідання направляються депутатам обласної ради відповідним підрозділом виконавчого апарату обласної ради.

Проєкти рішень обласної ради отримані в період після першого пленарного засідання сесії обласної ради надсилаються депутатам в міру надходження та готовності до розгляду.

Проєкти рішень надсилаються депутатам, як правило, в електронному вигляді.

Виконавчий апарат ради надсилає депутатам на їх особисту електронну пошту проєкти рішень та інші матеріали, необхідні для розгляду питань порядку денного сесії, не пізніш як за день до початку пленарного засідання сесії обласної ради.

9.7. За дорученням голови обласної ради працівники виконавчого апарату обласної ради аналізують проєкти рішень та подають свої висновки щодо їх відповідності чинному законодавству відповідно до компетенції структурного підрозділу.

 

10. Реєстрація та процедура проходження проєкту рішення обласної ради.

10.1. Процедуру проходження проєкту рішення Тернопільської обласної ради забезпечують структурні підрозділи її виконавчого апарату відповідно до компетенції.

Проєкти рішень Тернопільської обласної ради оприлюднюються на офіційному вебсайті обласної ради не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

Після реєстрації проєкту рішення виконавчий апарат передає його голові обласної ради. Голова обласної ради скеровує проєкт рішення у постійні комісії та до виконавчого апарату. За дорученням голови обласної ради його радники або працівники виконавчого апарату аналізують проєкти рішень та подають свої висновки щодо їх відповідності чинному законодавству відповідно до наданих повноважень. Голова ради, у разі необхідності, може доручити юридичній службі провести аналіз проєкту рішення на відповідність його чинному законодавству. Якщо проєкт рішення відповідає чинному законодавству, керівник юридичної служби виконавчого апарату Тернопільської обласної радивізує його, а у випадку невідповідності проєкту чинному законодавству – надає правовий висновок, який не є підставою для відмови включення проєкту рішення до порядку денного сесії обласної ради.

10.2. Проєкти рішень обласної ради підлягають розгляду у постійних комісіях.

Проєкти рішень обласної ради після їх розгляду в постійних комісіях разом із внесеними змінами та доповненнями до них подаються головою постійної комісії до виконавчого апарату обласної ради.

10.3. Обласна рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішення, так і по окремих його частинах (постатейно).

Розгляд пропозицій, доповнень і уточнень до проєкту рішення проводиться після прийняття його за основу.

10.4. Проєкти рішень обласної ради, внесені на її розгляд з порушенням вказаних вимог, повертаються розробникам проєктів за дорученням голови обласної ради, а в разі його відсутності - першого заступника або заступника голови обласної ради, який здійснює повноваження голови обласної ради, для повторного внесення в установленому порядку.

10.5. Внесені на сесії обласної ради зауваження та пропозиції депутатів чи постійних комісій щодо проєкту рішення ради зачитуються від мікрофона і подаються в письмовій формі через секретаріат сесії для долучення до інших офіційних документів сесії ради.

 

Глава 4.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ТА ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЇЇ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

 

11. План роботи обласної ради та її органів.

11.1. План роботи обласної ради затверджується радою на початку нового скликання та на початку кожного календарного року протягом скликання ради.

Пропозиції до переліку основних питань для розгляду на пленарних засіданнях обласної ради подаються депутатами, постійними комісіями Тернопільської обласної ради, обласною державною адміністрацією.

11.2. У разі необхідності до плану роботи можуть бути внесені зміни, які приймаються на пленарному засіданні обласної ради більшістю голосів від загального складу ради.

11.3. Плани роботи постійних комісій Тернопільської обласної ради формуються на початку кожного календарного року і затверджуються на їхньому засіданні.

11.4 У разі необхідності до плану роботи постійної комісії обласної ради можуть бути внесені зміни, які приймаються на її засіданні більшістю голосів від загального складу відповідної постійної комісії.

 

12. Порядок денний сесії Тернопільської обласної ради.

12.1. Проєкт порядку денного сесії для його затвердження обласною радою подається головуючим на пленаному засіданні.

12.2. До порядку денного включаються питання, які передбачені в плані роботи обласної ради, а також питання, підготовлені для розгляду обласною радою у встановленому цим регламентом порядку, подані постійними комісіями обласної ради, її депутатами, головою обласної державної адміністрації.

 

13. Формування порядку денного сесії Тернопільської обласної ради.

13.1. Пропозиції щодо включення питань до порядку денного сесії Тернопільської обласної ради узагальнюються виконавчим апаратом обласної ради за поданням постійних комісій обласної ради, депутатів обласної ради, голови обласної державної адміністрації і подаються для узгодження президії Тернопільської обласної ради.

Президія Тернопільської обласної ради, розглянувши ці пропозиції, приймає остаточне рішення, яке вноситься на затвердження сесії обласної ради.

Схвалений президією ради проєкт порядку денного оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради не пізніше наступного дня після прийняття рішення президією ради.

13.2. Примірний перелік питань, включених до проєкту порядку денного сесії Тернопільської обласної ради, надсилається депутатам обласної ради не пізніш як за три дні до початку першого пленарного засідання сесії.

 

14. Затвердження порядку денного сесії (пленарного засідання сесії) Тернопільської обласної ради.

14.1. Схвалений президією Тернопільської обласної ради проєкт порядку денного сесії (пленарного засідання сесії) обласної ради вноситься головою обласної ради на затвердження обласною радою.

14.2. Пропозиція до проєкту порядку денного сесії (пленарного засідання сесії) Тернопільської обласної ради, яка не отримала більшості голосів депутатів від загального складу обласної ради, вважається відхиленою.

14.3. Порядок денний сесії (пленарного засідання сесії) Тернопільської обласної ради приймається на її пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу обласної ради.

 

Глава 5.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

15. Реєстрація учасників та ведення пленарних засідань Тернопільської обласної ради.

15.1. Пленарні засідання сесії обласної ради, як правило, розпочинаються о 10 годині і закінчуються не пізніше 18 години. Тривалість пленарного засідання сесії обласної ради після 18 години може бути продовжена за рішенням обласної ради.

На початку пленарного засідання відводиться до однієї години для оголошення заяв, звернень, пропозицій депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді, депутатів обласної ради, після цього розглядаються депутатські запити, а потім інші питання порядку денного. О 12 годині робиться перерва на 15 хвилин, перерва на 1 годину робиться з 14 до 15 години, з 15 до 18 години продовжується пленарне засідання, в разі необхідності з 15-хвилинною перервою о 16.30 або о 17.00 годині. На вимогу депутатської фракції (групи) у Тернопільській обласній раді за рішенням обласної ради може оголошуватися перерва тривалістю до 10 хвилин. Перед відкриттям кожного пленарного засідання проводиться реєстрація депутатів Тернопільської обласної ради особисто на підставі пред’явлення посвідчення депутата обласної ради та підтвердження своєї присутності власноручним підписом, а також за допомогою електронної системи «Віче».

Після реєстрації депутатів Тернопільської обласної ради за допомогою електронної системи «Віче» головуючий на сесії оголошує кількість депутатів Тернопільської обласної ради, які зареєструвалися на підставі пред’явленого посвідчення депутата Тернопільської обласної ради та підтвердили свою присутність власноручним підписом, а також кількість депутатів, яка зареєструвалася за допомогою електронної системи «Віче».

Список зареєстрованих депутатів Тернопільської обласної ради за допомогою електронної системи «Віче» висвітлюється на табло в алфавітному порядку та може роздруковуватись по депутатських фракціях у Тернопільській обласній раді.

15.2. На початку пленарного засідання Тернопільської обласної ради працівники виконавчого апарату обласної ради подають головуючому на пленарному засіданні результати проведеної письмової реєстрації депутатів обласної ради.

15.3. Перереєстрація депутатів проводиться після кожної офіційної перерви в роботі пленарного засідання сесії за допомогою електронної системи «Віче».

15.4. На вимогу депутатської фракції проводиться перереєстрація депутатів електронною системою «Віче» з наступною перевіркою лічильною комісією Тернопільської обласної ради.

15.5.У випадку, коли під час голосування за проект рішення після перереєстрації кількість депутатів, які взяли участь у голосуванні, перевищує кількість зареєстрованих депутатів, то проводиться на вимогу однієї з депутатських фракцій повторна перереєстрація депутатів з наступною перевіркою лічильною комісією.

15.6. Дані письмової реєстрації є підставою для нарахування виплат депутату обласної ради за час участі у пленарних засіданнях обласної ради та її органів. Спірні питання розглядаються профільною постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань регламенту.

15.7. Пленарні засідання Тернопільської обласної ради відкриває і закриває голова Тернопільської обласної ради, а в разі його відсутності – перший заступник або заступник голови Тернопільської обласної ради, який здійснює повноваження голови Тернопільської обласної ради, крім особливих випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та підпунктом 6.5 пункту 6 цього регламенту.

 

16. Обов’язки головуючого на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

Головуючий на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради (голова обласної ради, перший заступник або заступник голови обласної ради, депутат із складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) дотримується норм Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», цього регламенту;

2) створює рівні можливості депутатам обласної ради, депутатським фракціям (групам) для участі в обговоренні питань відповідно до положень цього регламенту;

3) керує пленарними засіданнями обласної ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

4) оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

5) надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим в обговоренні питання;

6) вживає заходів щодо порушників встановленого порядку роботи;

7) оголошує або надає слово для оголошення депутатських запитів, заяв та довідок, а також зауважень щодо порядку ведення сесії;

8) проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішень;

9) не має права коментувати виступи депутатів, вчиняти тиск на депутатів при прийнятті рішень тощо, повторно ставити питання на голосування без згоди ради, окрім випадків, коли промовець виступає не з обговорюваного питання, порушує правила депутатської етики чи перевищує встановлений для виступу час. У таких випадках головуючий після попередження позбавляє промовця слова;

10) може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо він нечітко сформульований або не стосується питання, що обговорюється, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю раніше відхилений радою текст;

11) оголошує перерву на 10 хвилин на вимогу уповноважених представників депутатських фракцій в обласній раді. Така перерва оголошується не більше одного разу протягом пленарного засідання від кожної депутатської фракції.

12) оголошує перерву на пленарному засіданні до 15 хвилин у разі необхідності обговорення важливих питань з уповноваженими представниками депутатських фракцій;

13) здійснює інші повноваження відповідно до положень цього регламенту.

 

17. Права головуючого на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради (голови обласної ради, першого заступника або заступника голови обласної ради, депутата з складу групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія):

1) підсумовувати обговорення питань;

2) ставити уточнюючі запитання промовцю на пленарному засіданні щодо фактичних помилок, допущених у його виступі;

3) зачитувати або доручати першому заступнику або заступнику голови обласної ради зачитувати письмові пропозиції та інші документи щодо обговорюваного питання;

4) давати доручення працівникам виконавчого апарату Тернопільської обласної ради про надання депутатам обласної ради під час пленарного засідання додаткових матеріалів з питань, включених до порядку денного пленарного засідання обласної ради;

5) зупиняти виступ, якщо промовець виступає без дозволу;

6) зупиняти виступ виступаючого, робити йому зауваження, якщо той під час виступу порушує регламент або депутатську етику, а у разі, якщо зауваження не мають впливу, головуючий ставить на голосування пропозицію про позбавлення виступаючого слова. Рада приймає відповідне рішення з цього приводу більшістю голосів депутатів від загального складу ради;

7) у першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань (якщо з цих питань висуваються також альтернативні пропозиції, то пропозиції головуючого ставляться на голосування першими).

 

Глава 6.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАНЬ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

18. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради включає:

1) доповідь депутата Тернопільської обласної ради, голови обласної державної адміністрації, його заступників чи інших ініціаторів внесення питання на розгляд обласної ради, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповідь постійної комісії Тернопільської обласної ради, до компетенції якої належить дане питання;

3) запитання та відповіді;

4) голосування проєкту рішення за основу;

5) виступи депутатів Тернопільської обласної ради в обговоренні даного питання та внесення пропозицій до проєкту рішення;

6) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання та голосування за них;

7) голосування проєкту рішення ради в цілому.

 

19. Проєкт рішення Тернопільської обласної ради може бути поставлений на голосування без обговорення у випадку позитивного висновку постійної комісії Тернопільської обласної ради, до компетенції якої належить дане питання, і за відсутності зауважень та пропозицій від депутатів Тернопільської обласної ради.

 

Глава 7.

ПОРЯДОК ВИСТУПІВ ТА НАДАННЯ СЛОВА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

20. Тривалість часу виступів на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

20.1. Тривалість часу розгляду кожного питання порядку денного пленарного засідання Тернопільської обласної ради пропонується головуючим на пленарному засіданні перед початком обговорення цього питання.

20.2. На пленарному засіданні Тернопільської обласної ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

20.3. Головуючий на пленарному засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюцій, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обгрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, обгрунтування пропозицій чи поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

20.4. Тривалість розгляду кожного питання порядку денного встановлюється депутатами Тернопільської обласної ради, але не більше 1 години 30 хвилин.

Для виступів в обговоренні питання, щодо постатейного голосування проєктів рішень Тернопільської обласної ради, внесення пропозицій, оголошення окремої думки, заяв, резолюцій, повідомлень, виступів щодо кандидатур на посади надається до 3 хвилин.

Для виступів з процедури чи з мотивів голосування, пояснень, реплік, зауважень, обґрунтування поправок надається 1 хвилина.

Для оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений депутатський запит, надається 3 хвилини.

Для запрошених осіб надається 3 хвилини на виступ.

20.5. З кожного питання порядку денного слово для виступу депутату обласної ради надається один раз. Виступи здійснюються від мікрофону з робочого місця депутата або, за його бажанням, з трибуни. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого на пленарному засіданні обласної ради ведення пленарного засідання доручається першому заступнику або заступнику голови обласної ради.

20.6. Голова обласної ради має право взяти слово для виступу під час пленарного засідання обласної ради в будь-який час.

 

21. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

21.1. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Тернопільської обласної ради здійснюється через електронну систему «Віче». Головуючий на пленарному засіданні надає слово почергово представникам усіх депутатських фракцій (груп), які записалися на виступ. У разі відсутності бажаючих виступити від тієї чи іншої депутатської фракції (групи) головуючий надає слово депутатам відповідно до черговості запису їх на виступ.

21.2. Депутат, який записався на виступ, має право передати слово іншому депутату. В цьому випадку головуючий на пленарному засіданні зобов’язаний надати слово депутату, якому передано право на виступ.

21.3. Запис на виступ депутатів Тернопільської обласної ради з питання «Різне» здійснюється також через електронну систему «Віче». Загальний час, відведений для розгляду питання «Різне» , - до 30 хвилин.

21.4.Без запису на виступ з місця може надаватися слово для виступів депутатів з процедури та мотивів голосування.

 

22. Гарантоване право на виступ на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

22.1. Народні депутати України, голова обласної державної адміністрації, мають гарантоване право на виступ з обговорюваних питань порядку денного.

22.2. Кожна депутатська фракція (група) має гарантоване право на виступ одного представника з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

22.3. Депутат Тернопільської обласної ради має гарантоване право на виступ з кожного питання порядку денного пленарного засідання.

 

23. Вимоги до виступів на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

23.1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово, дотримуватися регламенту, наданого для виступу.

23.2. Виступ з мотивів голосування має визначити позицію щодо голосування «за», «проти», «утримався».

23.3. Депутат Тернопільської обласної ради може виступати на пленарному засіданні з того самого питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, із запитанням до доповідача не більше одного разу.

23.4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно та формулюються коротко і чітко. Депутат обласної ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його. Відповідь на запитання повинна бути точною і лаконічною. Депутатам обласної ради, які виступають в обговоренні, запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань головуючого на пленарному засіданні.

 

Глава 8.

ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

24. Види та способи голосування.

24.1. Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення Тернопільської обласної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, крім випадків, передбачених пунктами 1 (обрання голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради, звільнення їх з посад), 29 (прийняття рішення про недовіру голові обласної державної адміністрації), 31 (внесення до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови обласної державної адміністрації) частини першої статті 43 та статтями 55, 56 (щодо обрання на посади і дострокового припинення повноважень голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради) цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному вебсайті Тернопільської обласної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань.

Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Тернопільської обласної ради.

Відкрите голосування здійснюється в такому порядку:

1) за результатами поіменного голосування через електронну систему «Віче» формується список у вигляді: «за», «проти», «утримались», «не голосували», а також при потребі - по депутатських фракціях (групах);

2) перед початком відкритого голосування головуючий на пленарному засіданні вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їхні формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийнято рішення;

3) при голосуванні з одного питання кожен депутат обласної ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або утримується при голосуванні. Після закінчення підрахунку голосів головуючий на пленарному засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено;

4) з початку голосування і до оголошення його результатів слово не надається нікому.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Під час пленарного засідання кожен депутат голосує особисто. Не дозволяється голосувати за іншого депутата та передавати свою картку іншим депутатам.

24.2. Таємне голосування за допомогою електронної системи «Віче» здійснюється аналогічно відкритому голосуванню, лише дані про результати у пам’ять електронної системи не заносяться, а формується тільки список з кількісними результатами голосування у вигляді: «за», «проти», «утримались», «не голосували».

24.3. Таємне голосування проводиться на сцені сесійної зали, на якій знаходяться кабіна та скринька для голосування. Скринька для голосування виготовляється з прозорого матеріалу і розміщується поряд з кабіною для голосування. Під час голосування на сцені сесійної зали забороняється присутність будь-яких осіб, за винятком особи, яка здійснює своє волевиявлення.

Заповнення бюлетеня проводиться у кабіні для голосування особисто кожним депутатом.

24.4. У разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи «Віче» підрахунок голосів доручається лічильній комісії обласної ради.

24.5. Таємне голосування бюлетенями обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

24.6. Таємне голосування може проводитися і з інших питань порядку денного пленарного засідання шляхом прийняття процедурного рішення обласної ради.

24.7. Головуючий на пленарному засіданні проводить переголосування розглянутого радою рішення у випадку, коли рада прийняла рішення повернутися повторно до розгляду питання.

 

25. Бюлетень, час і місце для таємного голосування.

25.1.Таємне голосування здійснюється депутатом Тернопільської обласної ради особисто шляхом подачі бюлетеня.

25.2. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії обласної ради за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

У бюлетені повинні бути визначені пропозиції з питання, з якого проводиться голосування. Праворуч навпроти кожної пропозиції розміщується порожній квадрат. У кінці переліку пропозицій міститься запис: «Не підтримую жодної пропозиції». Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

При обранні (призначенні, затвердженні) посадових осіб до бюлетеня включаються в порядку висунення всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові. Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат. У кінці переліку прізвищ кандидатів міститься запис «Не підтримую жодного кандидата». Праворуч навпроти цього запису розміщується порожній квадрат.

25.3. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються лічильною комісією обласної ради на основі цього регламенту і оголошуються головою лічильної комісії.

25.4. Кожному зареєстрованому депутату обласної ради за пред'явленням посвідчення членами лічильної комісії обласної ради видається один бюлетень для голосування з поставленого питання чи виборів (призначення, затвердження) посадової особи.

Отримання бюлетеня підтверджується особистим підписом депутата.

25.5. Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить у квадраті навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або іншу, яка дає однозначну відповідь про його волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата. У разі, коли він не підтримує жодної пропозиції або жодного кандидата, робиться відповідна позначка в квадраті навпроти слів: «Не підтримую жодної пропозиції» або «Не підтримую жодного кандидата».

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

25.6. Недійсними вважаються бюлетені:

-     невстановленого взірця;

-     в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

-     в яких зроблено позначки в квадратах навпроти більш як однієї пропозиції або прізвищ більш як одного кандидата;

-     в яких зроблено позначки в квадратах навпроти запропонованої пропозиції (запропонованих пропозицій) та запису: «Не підтримую жодної пропозиції»;

-     в яких зроблено позначки в квадратах навпроти прізвища (прізвищ) кандидата (кандидатів) та запису: «Не підтримую жодного кандидата».

25.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія обласної ради складає протокол, який підписує весь склад лічильної комісії. Після доповіді лічильної комісії про результати таємного голосування головуючий на пленарному засіданні оголошує прийняте обласною радою рішення.

 

26. Повторне голосування.

26.1. Якщо при обранні на посаду лише однієї особи жоден із кількох кандидатів на цю посаду не одержить за результатом першого голосування необхідної кількості голосів депутатів обласної ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів обласної ради при першому голосуванні.

26.2. Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на цю посаду, повторне голосування проводиться щодо нього.

26.3. Якщо за результатами таємного голосування рішення про звільнення з посади, дострокове припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає.

26.4. Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було обрано на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено законом. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

 

27. Час голосування при прийнятті рішень Тернопільської обласної ради.

27.1. Голосування при прийнятті рішень Тернопільської обласної ради з будь-якого питання проводиться на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення.

27.2. Час для проведення таємного голосування визначається Тернопільською обласною радою за окремим рішенням.

 

28. Порядок голосування пропозицій і поправок на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

28.1. Пропозиції до проєкту рішення Тернопільської обласної ради, які ставляться на голосування, оголошуються головуючим на пленарному засіданні, при цьому називається ініціатор їх внесення.

28.2. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозиції, на вимогу ініціатора її внесення йому надається слово.

28.3. Перед голосуванням кількох пропозицій, які виключають одна одну, головуючий на пленарному засіданні послідовно, в порядку внесення, оголошує їх, і якщо до них немає зауважень, ставить на голосування.

28.4. На голосування ставляться окремо всі пропозиції, що надійшли і не були відкликані депутатами Тернопільської обласної ради.

28.5. Пропозиції, які не отримали більшості голосів депутатів Тернопільської обласної ради від загального складу на підтримку, вважаються відхиленими.

 

Глава 9.

ПРОТОКОЛ ТАРІШЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

29. Порядок прийняття рішень Тернопільської обласної ради.

29.1. Тернопільська обласна рада в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові та інші акти у формі рішень. Рішення обласної ради, прийняті в межах наданих повноважень, є обов’язковими для виконання організаціями, установами, підприємствами усіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території області.

29.2. Рішення Тернопільської обласної ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» випадків.

Повторне голосування за проєкт рішення з питання порядку денного, який не набрав необхідної кількості голосів можливий тільки за умови прийняття обласною радою рішення про повернення до цього питання порядку денного.

29.3Розробники проєктів рішень спільно з відповідальними працівниками виконавчого апарату Тернопільської обласної ради на основі проєкту рішення та аудіозапису сесії Тернопільської обласної ради готують кінцевий варіант рішення обласної ради і протягом 5 робочих днів, починаючи з наступного дня після сесії, подають на підпис (головуючому на засіданні, голові обласної ради), яке має бути підписане протягом десяти робочих днів.

Протокол сесії Тернопільської обласної ради та прийняті нею рішення підписуються особисто головою Тернопільської обласної ради, а в разі його відсутності – першим заступником або заступником голови Тернопільської обласної ради, які здійснюють повноваження голови Тернопільської обласної ради; у випадку, коли сесія скликана не менш як однією третиною депутатів Тернопільської обласної ради від загального складу обласної ради, - депутатом обласної ради, який за дорученням депутатів головував на її пленарному засіданні.

Додатки до рішень обласної ради підписуються керуючим справами виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

Протоколи сесії Тернопільської обласної ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

29.4. Рішення обласної ради набирають чинності з моменту їх підписання якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення обласної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення цих рішень у дію.

29.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення обласної ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення обласної ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення щодо якого вносяться зміти та/або доповнення.

29.6. Обласна рада може скасовувати або визнавати такими, що втратили чинність, свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків,передбачених у підпункті 29.7 пункту 29 цього регламенту.

29.7. Обласна рада не може скасовувати або визнавати такими, що втратили чинність, свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов'язані з реалізацією певних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб'єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

29.8. Профільна постійна комісія обласної ради попередньо розглядає доцільність скасування або визнання такими, що втратили чинність, раніше прийнятих радою рішень.

29.9. Рішення про скасування або визнання таким, що втратило чинність, раніше прийнятого рішення обласної ради приймається у порядку, передбаченого для рішення, яке скасовується, або визнається таким, що втратило чинність.

29.10. Рішення про скасування або визнання таким, що втратило чинність, раніше прийнятого рішення обласної ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується або визнається таким, що втратило чинність.

29.11. Рішення обласної ради надсилаються відповідним посадовим особам, структурним підрозділам виконавчого апарату обласної ради, обласної державної адміністрації, іншим органам, підприємствам та організаціям не пізніше десяти робочих днів з часу підписання. Рішення обласної ради, які стосуються прав та обов'язків громадян і мають нормативно-правовий характер, доводяться до відома населення через засоби масової інформації.

29.12. Проєкти рішень і рішення обласної ради з моменту їх підписання оприлюднюються та надаються за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Рішення обласної ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

30. Рішення обласної ради з процедурних питань.

30.1. До категорії процедурних на сесії обласної ради належать такі питання:

1) визначення тривалості сесійних (пленарних) засідань і перерв між ними;

2) встановлення тривалості часу для виступаючих на сесії (з урахуванням їх кількості);

3) надання згоди на те, щоб на сесії були присутні представники відповідних органів чи організацій;

4) надання згоди на виступ запрошених осіб.

30.2. Рішення з питань, які віднесені до категорії процедурних на сесії обласної ради, приймаються не менш як однією третиною депутатів від загального складу ради і оформляються протокольно.

 

Глава 10.

ДОТРИМАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА НОРМ ЕТИКИ НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

31. Дотримання дисципліни та норм етики депутатами на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

31.1. На пленарному засіданні депутат Тернопільської обласної ради не повинен перешкоджати викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням, розмовами по мобільному телефону тощо), вживати образливі висловлювання та непристойні слова, закликати до незаконних дій.

31.2. Якщо депутат Тернопільської обласної ради вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні неправильно тлумачить його слова або дії, він може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень.

Головуючий на пленарному засіданні надає депутату Тернопільської обласної ради слово відразу або в кінці обговорення, але до початку голосування. В останньому випадку головуючий на пленарному засіданні відразу повідомляє депутатів Тернопільської обласної ради про надходження такого звернення від депутата і визначає час, коли йому буде надано слово.

31.3. Якщо депутат Тернопільської обласної ради виголошує образливі слова на адресу іншого депутата або депутатської фракції (групи), головуючий на пленарному засіданні попереджує цього депутата про недопустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Депутат або представник депутатської фракції (групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки депутату або представнику депутатської фракції (групи) відразу після звернення чи після завершення обговорення питання.

31.4. Якщо депутат або депутатська фракція (група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між депутатами не досягнуто, то вони письмово звертаються до постійної комісії з питань регламенту, яка розглядає це питання на своєму засіданні.

 

32. Дотримання дисципліни та норм етики доповідачами на пленарному засіданні Тернопільської обласної ради.

32.1. На пленарному засіданні Тернопільської обласної ради доповідач не повинен вживати образливих висловлювань, непристойних слів, закликати до незаконних дій. У разі порушення доповідачем такої вимоги головуючий на пленарному засіданні попереджує його про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припиняє його виступ.

32.2. Головуючий на пленарному засіданні надає доповідачу додатковий час для виступу тривалістю, на яку його виступ було перервано, за винятком припинення виступу.

32.3. Якщо доповідач перевищує час, відведений для доповіді, або висловлюється не з обговорюваного питання чи доповідає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні попереджує його про це, а в разі подальшого порушення – позбавляє його слова.

 

33. Дотримання дисципліни особами, запрошеними на пленарне засідання Тернопільської обласної ради.

33.1. Особи, запрошені на пленарне засідання Тернопільської обласної ради, повинні дотримуватися дисципліни, не порушувати порядок, утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на пленарному засіданні.

33.2. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата Тернопільської обласної ради, підтриманою не менш як однією третиною депутатів обласної ради від загального складу Тернопільської обласної ради, запрошені особи, які порушують дисципліну в залі, зобов’язані залишити пленарне засідання.

33.3. За пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією депутата Тернопільської обласної ради, підтриманою не менш як третиною депутатів від загального складу Тернопільської обласної ради, приймається рішення ради про позбавлення права виступу депутата на період обговорення певного питання або на період засідання сесії за порушення депутатської етики і культури поведінки.

 

Глава 11.

ПРОТОКОЛ, АУДІОЗАПИС ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

34. Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради.

34.1. Пленарне засідання Тернопільської обласної ради протоколюється. Підготовку протоколу пленарного засідання Тернопільської обласної ради забезпечує відповідний підрозділ виконавчого апарату обласної ради. Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради після його оформлення підписується головуючим на цьому пленарному засіданні.

34.2. Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради ведеться у відповідності до інструкції з діловодства в Тернопільській обласній раді та її виконавчому апараті.

34.3. Протокол пленарного засідання Тернопільської обласної ради публікується на офіційному вебсайті Тернопільської обласної ради після його підписання.

 

35. Аудіозапис пленарного засідання Тернопільської обласної ради.

35.1. Пленарне засідання Тернопільської обласної ради проводиться за допомогою аудіозапису, який здійснюється працівниками відповідного підрозділу виконавчого апарату обласної ради.

35.2. Після отримання аудіозапису, матеріалів секретаріату сесії працівники виконавчого апарату обласної ради готують протягом двадцяти робочих днів протокол пленарного засідання.

 

36. Порядок надання протоколу, прослуховування аудіозапису пленарного засідання Тернопільської обласної ради.

36.1. Протокол пленарного засідання сесії обласної ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішень Тернопільською обласною радою. Він надається депутатам Тернопільської обласної ради для ознайомлення за їх письмовими зверненнями до голови ради.

36.2. За письмовим зверненням депутата Тернопільської обласної ради до голови ради йому надається право прослуховування аудіозапису із зацікавлених питань.

 

Глава 12.

ДЕПУТАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

37. Порядок обрання, термін повноважень депутата.

37.1. Повноваження депутата обласної ради починаються з моменту офіційного оголошення Тернопільською обласною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата або обласної ради.

37.2. Повноваження депутата обласної ради замість вибулого починаються з моменту повідомлення Тернопільською обласною територіальною виборчою комісією рішення про заміщення депутата, який вибув, відповідно до законодавства.

37.3. Спори щодо набуття повноважень депутатів обласної ради вирішуються судом.

 

38. Права та обов’язки депутата.

38.1. Депутат представляє інтереси відповідних виборців, наділяється всією повнотою прав і обов’язків, необхідних для забезпечення його реальної участі в діяльності ради, її органів, у виборчому окрузі.

Депутат, крім голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій обласної ради.

38.2. На час сесій, засідань постійної комісії обласної ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків.

У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час депутату за основним місцем роботи відшкодовуються середній заробіток та інші витрати, пов’язані з депутатською діяльністю, за рахунок коштів обласного бюджету.

 38.3. Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

38.4. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат обласної ради має право: пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами; вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її робочих органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті; вносити на розгляд ради та її робочих органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них.

38.5. Депутат має право знайомитися у канцелярії виконавчого апарату обласної ради з офіційними документами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, та робити виписки, копіювання цих документів.

38.6. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

 

39. Право депутата на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

39.1. Депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Відповідні органи, їх посадові особи та керівники, до яких звернувся депутат, зобов’язані у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуте у встановлений строк, депутату зобов’язані письмово повідомити про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що відповідні органи, їх посадові особи та керівники повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

Якщо депутат не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо відповідні органи, їх посадові особи та керівники ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

39.2. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території ради, до голови обласної державної адміністрації, його заступників, керівників структурних підрозділів з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Він обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні ради.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді та депутату.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді на запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

39.3. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошено на сесії ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

 

40. Обласна рада забезпечує виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформує депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях обласної ради.

 

41. Право депутатів обласної ради добровільно об'єднуватися у депутатські фракції (групи).

41.1. Протягом строку повноважень обласної ради сьомого скликання депутати обласної ради можуть добровільно об'єднуватися у депутатські групи за умови, що до складу депутатської групи входить не менше як п’ять депутатів.

41.2. Депутати обласної ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю територій їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

41.3. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата місцевої ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

 41.4. Депутати обласної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

41.5. Депутатські фракції у Тернопільській обласній раді формуються на партійній основі депутатами ради, обраними за виборчим списком відповідної обласної організації політичної партії.

41.6. Порядок вступу до депутатської фракції у Тернопільській обласній раді або виходу з неї визначається рішенням керівного органу обласної організації політичної партії, за виборчим списком якої він був обраний депутатом обласної ради, та Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

41.7. Депутат Тернопільської обласної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції у раді.

41.8. Формування, реорганізація та припинення діяльності депутатських фракцій (груп) може проводитися протягом усього періоду повноважень обласної ради сьомого скликання.

41.9. Кожна депутатська фракція (група) повинна бути зареєстрована в обласній раді.

Умовою реєстрації депутатської фракції є подання на ім'я голови обласної ради повідомлення про створення депутатської фракції, протоколу зборів депутатів обласної ради про сформування депутатської фракції із зазначенням назви, мети чи завдання, персонального складу депутатської фракції з особистими підписами складу депутатської фракції, з визначенням одногодепутата, уповноваженого представляти депутатську фракцію.

Умовою реєстрації депутатської групи є подання на ім'я голови обласної ради повідомлення про створення депутатської групи, протоколу зборів депутатів обласної ради про сформування депутатської групи із зазначенням назви, мети чи завдання, персонального складу депутатської групи з особистими підписами та партійної належності складу депутатської групи, з визначенням депутата, уповноваженого уповноважених представляти депутатську групу.

41.10. Після реєстрації депутатської фракції (групи) відповідні інформаційні матеріали поширюються серед депутатів. У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій (груп).

Депутатська фракція (група) після реєстрації має право на:

- пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

- гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими депутатськими фракціями (групами) для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

41.11. Про зміни в складі депутатської фракції (групи) її уповноважений представник повідомляє письмово голову обласної ради. Це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції (групи), якщо депутата виключено з неї. У разі, коли склад депутатської групи скорочується нижче встановленої законом чисельності, вона після 15 днів оголошується головою обласної ради розпущеною.

41.12. Жодна депутатська фракція (група) не має права виступати від імені обласної ради.

41.13. Уповноважені представники депутатських фракцій (груп) входять до складу президії обласної ради.

41.14. Організаційне забезпечення діяльності депутатських фракцій (груп) покладається на виконавчий апарат обласної ради.

 

Глава 13.

ГОЛОВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

42. Порядок обрання, термін повноважень, підзвітність голови обласної ради.

42.1. Голова обласної ради сьомого скликання обирається обласною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Голова обласної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата обласної ради сьомого скликання, крім передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» випадків.

42.2. У своїй діяльності голова обласної ради є підзвітним обласній раді та може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.

Питання про звільнення голови обласної ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Звільнення голови обласної ради з посади не має наслідком припинення ним повноважень депутата обласної ради.

42.3. Повноваження голови обласної ради вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата обласної ради в разі звернення з особистою заявою до обласної ради про складення ним повноважень голови обласної ради.

Зазначені повноваження голови обласної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови обласної ради з дня прийняття обласною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

42.4. Голова обласної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

 

43. Голова обласної ради:

43.1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

43.2. Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

43.3. Представляє раді кандидатури для обрання на посади першого заступника, заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

43.4. Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.

43.5. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

43.6. Організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

43.7. Організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

43.8. Організує роботу президії обласної ради.

43.9. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

43.10. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

43.11. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.

43.12. Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.

43.13. Забезпечує роботу з розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації, веде особистий прийом громадян.

43.14. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

43.15. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ та організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

43.16. У встановленому порядку звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад сіл, селищ, міст області у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів.

43.17. Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  здійснення державної регуляторної політики обласною радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений обласною радою термін.

43.18. Голова обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Розпорядження підписуються головою ради, першим заступником або заступником голови обласної ради, який здійснює повноваження голови ради.

Для вирішення окремих питань голова обласної ради може видавати доручення, які друкуються на відповідних бланках.

Проєкти розпоряджень погоджуються та візуються першим заступником або заступником голови обласної ради, керуючим справами, керівником секретаріату, керівником юридичної служби, працівниками виконавчого апарату ради, які їх готують.

43.19. Вирішує інші питання, доручені йому радою.

 

Глава 14.

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

44. Порядок обрання, термін повноважень, підзвітність першого заступника та заступника голови обласної ради.

44.1. Перший заступник та заступник голови обласної ради сьомого скликання обираються радою за поданням голови обласної ради у межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата обласної ради сьомого скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень.

44.2. Повноваження першого заступника, заступника голови обласної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата обласної ради за рішенням обласної ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути внесено на розгляд обласної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови обласної ради.

44.3.Перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради за відсутності голови обласної ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою обласної ради своїх обов’язків з інших причин.

44.4. Заступник голови обласної ради здійснює повноваження першого заступника голови обласної ради, у тому числі повноваження голови обласної ради у випадку, коли перший заступник голови обласної ради здійснює повноваження голови обласної ради і він відсутній або не має можливості виконувати свої обов’язки з інших причин.

44.5. Перший заступник та заступник голови обласної ради працюють у раді на постійній основі. На них поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови обласної ради.

44.6. Перший заступник та заступник голови обласної ради у своїй діяльності є підзвітні раді та виконують функціональні обов’язки відповідно до затвердженого головою обласної ради розподілу обов’язків.

 

Глава 15.

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

45. Постійні комісії обласної ради.

45.1. Постійні комісії обласної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

45.2. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень за поданням голови Тернопільської обласної ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

До складу постійної комісії не можуть входити голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

45.3. Персональний склад кожної постійної комісії формується на добровільних засадах з урахуванням вимог пункту 1 статті 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» щодо пропорційного представництва депутатських груп і фракцій у постійних комісіях Тернопільської обласної ради.

Представництво депутатської фракції у постійній комісії Тернопільської обласної ради визначається, виходячи з наступного:

- при кількісному складі депутатської фракції, що є меншою або дорівнює кількості постійних комісій Тернопільської обласної ради, – не більше одного депутата;

- при кількісному складі депутатської фракції, що перевищує кількість постійних комісій обласної ради, – не більше двох депутатів. При цьому обов’язковим є забезпечення представництва такої фракції у кожній постійній комісії обласної ради.

Чисельний склад постійної комісії обласної ради повинен налічувати не менше трьох депутатів.

 

46. Повноваження та організація роботи постійних комісій Тернопільської обласної ради.

46.1. Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Заслуховують звіти керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, розглядають питання про їх преміювання, продовження, чи дострокове розірвання з ними контрактів, звільнення керівників із займаних посад з ініціативи Тернопільської обласної ради, готують висновки з цих питань.

46.2. Постійні комісії відповідно до функціонального спрямування попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення або погодження обласною радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії відповідно до функціонального спрямування попередньо погоджують кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення або погодження головою обласної ради (за винятком тих, що призначаються за результатами конкурсу, а також відповідно до підпункту 43.9 пункту 43 цього регламенту), готують висновки з цих питань.

46.3. Постійні комісії за дорученням ради, голови, першого заступника та заступника голови обласної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, - обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд обласної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

46.4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

46.5. Організація роботи постійної комісії обласної ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

46.6. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є повноважним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

46.7. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

46.8. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

46.9. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, голови ради, першого заступника, заступника голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, формуються відповідно кожною постійною комісією зокрема.

46.10. Спільне засідання постійних комісій є повноважним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина складу відповідних постійних комісій.

Якщо в окремої постійної комісії відсутній кворум, то присутні депутати такої комісії беруть участь у спільному засіданні з правом дорадчого голосу.

46.11. За домовленістю з головами постійних комісій веде спільне засідання комісій і головує на ньому голова однієї з постійних комісій, які беруть участь у спільному засіданні.

46.12. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. За рішенням обласної ради голова постійної комісії з питань бюджету може працювати на постійній основі.

46.13. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

46.14. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються положенням про постійні комісії обласної ради, що затверджується обласною радою.

 

47. Тимчасові контрольні комісії Тернпільської обласної ради.

47.1. Тимчасові контрольні комісії обласної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Тимчасові контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

47.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

47.3. Персональний склад тимчасової контрольної комісії обласної ради формується на підставі подань депутатських фракцій (груп) в обласній раді.

Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (группами) у семиденний строк з дня направлення до них письмового звернення суб’єкта подання проєкту рішення про створення тимчасової контрольної комісії. У складі тимчасової контрольної комісії може бути представлено не більше одного депутата від кожної депутатської фракції (групи).

47.4. Тимчасова контрольна комісія є легітимною, якщо до її складу входять представники більше половини депутатських фракцій (групп) обласної ради.

Тимчасова контрольна комісія на своєму засіданні обирає заступника голови, секретаря та вирішує інші питання організації роботи комісії.

47.5. Засідання тимчасової контрольної комісії проводяться протягом терміну роботи комісії, але не рідше одного разу на місяць і є правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу комісії.

47.6. Рішення на засіданні тимчасової контрольної комісії приймається більшістю голосів від загального складу комісії.

47.7. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

47.8. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

48. Лічильна комісія обласної ради.

48.1. Лічильна комісія обласної ради обирається для організації голосувань обласної ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час таємного голосування з обрання голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради, а також у разі необхідності при прийнятті інших рішень обласної ради, розглядає звернення депутатів обласної ради, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні, в разі необхідності здійснює контроль за використанням електронної системи підрахунку голосів.

48.2. Лічильна комісія обирається з числа депутатів обласної ради. До складу лічильної комісії входять депутати – по одному представнику від усіх обласних організацій політичних партій, що увійшли до Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

48.3. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря комісії.

48.4. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів під час голосування на засіданні лічильної комісії голос голови лічильної комісії є вирішальним.

48.5. У роботу лічильної комісії не можуть втручатися депутати обласної ради, які не входять до її складу, а також інші особи, які запрошені на пленарне засідання обласної ради.

 

49. Секретаріат сесії обласної ради.

49.1. Для здійснення організаційно-технічних заходів і виконання доручень головуючого на пленарному засіданні чи обласної ради відкритим голосуванням обирається секретаріат сесії обласної ради у кількості, визначеній радою.

49.2. За рішенням обласної ради секретаріат сесії обласної ради обирається на першій сесії обласної ради на весь строк повноважень ради.

49.3. Після завершення пленарного засідання секретаріат сесії подає виконавчому апарату обласної ради матеріали, що надійшли під час роботи пленарного засідання, для оформлення відповідного протоколу.

 

Глава 16.

ПРЕЗИДІЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

50. Порядок утворення та повноваження президії Тернопільської обласної ради.

50.1. Обласна рада утворює президію обласної ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

50.2. До складу президії обласної ради входять голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради, голови постійних комісій обласної ради, уповноважені представники депутатських фракцій (груп).

50.3. Президія ради діє на основі положення про неї, що затверджується радою.

 

Глава 17.

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

51. Відповідно до статті 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

- якщо обласна рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом.

- якщо сесії обласної ради не проводяться без поважних причин не менше одного разу на квартал або обласна рада не вирішує питань, віднесених до її відання.

- передбачених законами України «Про військово-цивільні адміністрації», «Про правовий режим воєнного стану».

Тернопільська обласна рада сьомого скликання, якщо стосовно неї Верховна Рада України прийняла рішення про проведення позачергових виборів, продовжує діяти до обрання нового складу обласної ради.

 

Глава 18.

ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

52. Порядок утворення, повноваження та організація роботи виконавчого апарату обласної ради.

52.1. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами.

52.2. Виконавчий апарат обласної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню обласною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами області, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

52.3. Виконавчий апарат ради утворюється обласною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови обласної ради.

52.4. Виконавчий апарат обласної ради за посадою очолює голова обласної ради, який затверджує положення про виконавчий апарат.

 

Глава 19. 

ЕЛЕКТРОННА ПЕТИЦІЯ. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД

 

53. Подання електронних петицій.

53.1. Електронні петиції подаються до обласної ради у встановленому Законом України «Про звернення громадян» порядку та розглядаються нею за умови збору на підтримку петиції не менш як 1000 (тисяча) підписів громадян протягом не більше 3 (трьох) місяців з дня оприлюднення петиції.

53.2. Виконавчий апарат обласної ради забезпечує створення умов для подання електронної петиції та її розгляду обласною радою відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та у порядку, визначеному обласною радою.

 

54. Підготовка до розгляду електронної петиції.

54.1. Протягом трьох робочих днів після набрання петицією необхідної кількості голосів на її підтримку, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання – не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції, на офіційному вебсайті обласної ради оприлюднюється інформація про початок розгляду петиції обласною радою. У цей же термін голова обласної ради направляє таку електронну петицію до постійної комісії обласної ради, яка відповідно до змісту електронної петиції визначається профільною з попереднього розгляду електронної петиції.

54.2. Постійна депутатська комісія, яка визначена профільною, невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня направлення головою обласної ради, розглядає електронну петицію на своєму засіданні та готує пропозиції, щодо підтримки або непідтримки обласною радою електронної петиції, а також відповідний проєкт рішення обласної ради. На засідання постійної комісії може бути запрошений автор (ініціатор) електронної петиції, а в разі необхідності – представники обласної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади, інших державних установ та організацій, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.

 

55. Розгляд електронної петиції на сесії обласної ради

55.1. Сесія обласної ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

55.2. Питання про розгляд електронної петиції вноситься до порядку денного сесії без голосування та розглядається після розгляду депутатських запитів.

55.3. Електронна петиція та проєкт рішення обласної ради розглядаються обласною радою з урахуванням пропозиції профільної постійної комісії обласної ради.

55.4. Обласна рада, у випадку визнання доцільними викладених в електронній петиції пропозицій, приймає рішення про підтримку електронної петиції, в якому можуть бути зазначені шляхи реалізації запропонованих в електронній петиції пропозицій в межах питань, віднесених до компетенції обласної ради.

55.5. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

 

56. Офіційне оприлюднення результату розгляду петиції.

56.1. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному вебсайті обласної ради, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

 

РОЗДІЛ III.

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

57. Відповідно до частини п’ятнадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення першої сесії Тернопільської обласної ради, порядок обрання голови, першого заступника та заступника голови обласної ради, скликання чергової та позачергової сесії обласної ради, призначення пленарних засідань обласної ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень обласної ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначається регламентом обласної ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття регламенту Тернопільської обласної ради восьмого скликання застосовується регламент Тернопільської обласної ради, що діяв у сьомому скликанні.