Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ГОЛОВНА
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ДІЯЛЬНІСТЬ
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 (рішення від 18 серпня 2021 року № 223)

І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 1. Постійні комісії є органами Тернопільської обласної ради сьомого скликання (далі-постійні комісії), що обираються з числа їі депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань та проектів рішень за дорученням Тернопільської обласної ради або голови Тернопільської обласної ради, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
 2. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом Тернопільської обласної ради сьомого скликання та цим положенням.
 3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозицією голови обласної ради. Всі члени комісії мають рівні права. Депутат обласної ради може бути обраним тільки до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник та заступник голови обласної ради.

 

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Згідно з рішенням Тернопільської обласної ради  від 03 грудня 2020 року № 13 «Про утворення, обрання постійних комісій Тернопільської обласної ради сьомого скликання та обрання їх голів» (зі змінами, внесеними рішеннями Тернопільської обласної ради від 03 лютого 2021 року № 72 та від 26 травня 2021 року №148) утворені такі постійні комісії Тернопільської обласної ради сьомого скликання:                                                                  

 1. З питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки,оборони і правоохоронними органами.
 2. З питань бюджету.
 3. З питань духовності,   культури,   свободи   слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.
 4. З питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства, дитинства.
 5. З питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури спорту.
 6. З питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села.
 7. З питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування.
 8. З питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв'язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності.
 9. З питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства.
 10. З питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їх сімей.

 ІІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 1. Постійна комісія з питань законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської діяльності та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами

1.1. Готує висновки з питань, пов'язаних із забезпеченням депутатської діяльності в Тернопільській обласній раді.

1.2. Розробляє рекомендації щодо покращення роботи депутатів в обласній раді та її органах.

1.3. Розглядає питання про порушення законодавства керівниками, посадовими та службовими     особами підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, керівниками органів державної, виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів.

1.4. Контролює виконання депутатських запитів, внесених депутатами Тернопільської обласної ради до посадових осіб ради та її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, а також до голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних   підрозділів  місцевих  державних  адміністрацій з питань, які внесено до відання ради.

Готує доповідні записки Тернопільській обласній раді з цих питань.

1.5. Надає допомогу депутатам Тернопільської обласної ради в захисті гарантій їхньої депутатської діяльності відповідно до Законів України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні» і ратифікованою Верховною Радою України 15 липня 1997 року Європейською хартією місцевогосамоврядування.

1.6. Контролює дотримання законодавства України у питаннях охорони трудових та інших прав депутатів Тернопільської обласної ради, їх звільнення від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень.

1.7. Сприяє депутатам Тернопільської обласної ради у підвищенні їхнього професійного рівня, наданні інформаційної та юридичної допомоги.

1.8. Розробляє, за дорученням обласної ради або з власної ініціативи, проекти рішень обласної ради і пропозиції з питань, які належать до компетенції обласної ради, перевіряє їх виконання, готує і подає висновки з питань, переданих постійній комісії на розгляд, виступає на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

1.9. Бере участь у розробленні заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях обласної ради, сприяє в організації та перевірці їх виконання.

1.10. Аналізує роботу депутатів Тернопільської обласної ради, їх участь у сесіях Тернопільської обласної ради та засіданнях її органів. У разі необхідності готує доповідні записки з цих питань для розгляду керівництвом Тернопільської обласної ради.

Здійснює моніторинг та контролює виконання наказів виборців депутатами місцевих рад.

1.11. Здійснює заходи щодо дотримання депутатами обласної ради регламенту Тернопільської обласної ради та чинного законодавства України.

1.12. Контролює відповідність проектів рішень, які вносяться для розгляду до Тернопільської обласної ради, на відповідність регламенту Тернопільської обласної ради сьомого скликання, рішенням Тернопільської обласної ради та чинному законодавству України.

1.13. Бере участь у розробленні та реалізації заходів щодо забезпечення прав і свобод громадян, дотримання законності, здійснення демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони, правоохоронними та контролюючими органами згідно з вимогами Закону України «Про національну безпеку України».

1.14. Розробляє проекти рішень ради, які стосуються питань забезпечення прав і свобод громадян, дотримання законності, а також діяльності всіх складових частин сектору безпеки і оборони, правоохоронних та контролюючих органів. Розглядає проекти рішень ради та готує висновки з питань, що виносяться на розгляд ради. Контролює хід виконання відповідних рішень ради.

1.15. За дорученням обласної ради, голови обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально­-економічного та культурного розвитку області, галузевих програм, обласного бюджету, внесення змін і доповнень до них, звіти про виконання програм і обласного бюджету. Вносить необхідні пропозиції.

1.16.Розглядає та подає на затвердження обласній раді проекти антикорупційних програм обласної ради і проекти програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

1.17.  Розглядає та надає висновки і рекомендації щодо:

- виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми на території області;

- припинення дій щодо лобіювання інтересів окремих осіб або бізнес­-структур депутатами обласної ради чи посадовими особами обласної ради;

- прозорості діяльності обласної ради;

- запобігання корупції у сфері державних закупівель, зокрема шляхом спрощення доступу громадськості до інформації про заплановані закупівлі, оприлюднення договорів про закупівлі, які здійснюються за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів;

- виявлених корупційних ризиків у діяльності обласної та місцевих рад Тернопільської області, їх комунальних підприємств, установ і організацій та установ і організацій, засновниками (співзасновниками) яких є обласна рада, або орган місцевого самоврядування Тернопільської області, заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів.

1.18. Заслуховує інформацію та отримує статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції на території області.

1.19. Здійснює антикорупційну експертизу проектів рішень обласної ради, надає висновки та пропозиції щодо корупціогенності та європейських стандартів, зокрема рекомендацій Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії), надає рекомендації стосовно їх усунення та отримує від відповідних органів інформацію про врахування внесених пропозицій.

1.20. Розглядає та вносить у встановленому порядку пропозиції суб'єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції та інших питань.

1.21. Здійснює контроль зпитань:

-  запобігання та врегулювання конфлікту інтересів депутатами обласної ради або посадовими особами обласної ради;

-  виконання антикорупційних програм обласної ради, об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та заходів щодо їх реалізації;

-  виконання   рішень  обласної  ради  з  питань,  що  належать до компетенції постійної комісії.

1.22.  За дорученням обласної ради, голови обласної  ради або за власною ініціативою вивчає діяльність:

-  підзвітних та підконтрольних обласній раді органів і структур;

-  з питань, що віднесені до відання обласної ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

-   структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та їх посадових осіб.

За результатами розгляду та перевірок подає рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами поданих рекомендацій та висновків комісії.

1.23. Для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії та консультаційні, експертні робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, науковців і спеціалістів.

1.24. Бере участь.у перевірці стану дотримання за.кон.одавства про звернення громадян на шдприємствах, в установах та оргаюзащях незалежно від форм власності.

1.25. Взаємодіє з іншими постійними комісіями обласної ради, органами та формуваннями сектору безпеки і оборони, органами прокуратури, юстиції, Національної поліції, Служби безпеки України, іншими контролюючими органами, установами та організаціями, правоохоронними органами, проводить з ними спільні засідання.

1.26. Сприяє діяльності органів суду, прокуратури, Національної поліції, юстиції, Служби безпеки України, військових організацій, об'єднань громадян, органів самоорганізації населення та адвокатури в межах вимог чинного законодавства.

1.27. Здійснює контроль за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами гарантій депутатської діяльності.

1.28.  За дорученням голови обласної ради розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою (головою обласної ради) незалежно від галузевого підпорядкування чи функціонального спрямування та готує висновки і пропозиції з цих питань.

1.29. Вивчає і готує питання про стан правового, військово­-патріотичного виховання, правової освіти населення області, дотримання законності в діяльності організацій, підприємств та установ, органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та органів самоорганізації населення. Вивчає стан, вносить пропозиції і розробляє проекти рішень обласної ради з організації правової роботи на підприємствах, в організаціях і установах на території області незалежно від форм власності.

1.30. Вивчає стан та вносить пропозиції з питань удосконалення роботи і матеріально-технічного забезпечення діяльності органів безпеки і оборони, правоохоронних та контролюючих органів відповідно до прийнятих обласною радою програм і рішень.

1.31. Контролює законність та повноту рішень обласної та місцевих державних адміністрацій в частині делегованих їм обласною та місцевими радами повноважень. Готує відповідні пропозиції на пленарні засідання обласної ради.

1.32. За узгодженням з головою обласної ради, керівництвом сектору безпеки і оборони, правоохоронних та контролюючих органів Тернопільської області бере участь у роботі їх колегіальних органів управління. Делегує своїх представників до їх складу на правах дорадчого голосу. Представники постійної комісії, що делеговані до колегіальних органів, на їх засіданнях вносять свої пропозиції щодо вдосконалення поточної та перспективної діяльності таких формувань і структур.

1.33. Аналізує діяльність органів безпеки і оборони, правоохоронних та контролюючих органів, за винятком напрямів, які підпадають під дію Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». За наслідками вивчення діяльності вносить пропозиції у відповідні короткострокові і перспективні плани та програми роботи обласної ради і правоохоронних та контролюючих структур з питань боротьби з корупцією, організованою злочинністю, зміцнення законності і захисту прав громадян на території області.

1.34. За узгодженням з головою обласної ради та територіальним підрозділом Служби безпеки України відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» особи зі складу постійної комісії отримують допуск до інформації, в тому числі секретної, яка необхідна для вивчення діяльності сектору безпеки і оборони, правоохоронних і контролюючих органів з питань зміцнення законності, правопорядку  та  захисту прав громадян.

1.35. Здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування, самоорганізації населення за місцем проживання, об'єднаннями громадян, у тому числі для організації охорони громадського порядку. Надає відповідну методичну, консультативну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування, їх постійним комісіям.

1.36. За наслідками розгляду звернень, клопотань фізичних та юридичних осіб звертається у встановленому порядку до суб'єктів, які мають право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність суддів, з пропозицією розглянути матеріали щодо судді, який допускає вчинки та будь­ які дії, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об'єктивності, неупередженості та незалежності.

1.37. Розглядає інформацію про роботу органів прокуратури, готує відповідні проекти рішень обласної ради.

1.38. За необхідності має право проводити виїзні засідання постійної комісії.

1.39. У разі потреби може виносити на розгляд Тернопільської обласної ради питання про звернення з конституційною скаргою до Конституційного Суду України з приводу обмеження прав територіальних громад у сфері їх спільних інтересів та інших питань у відповідності до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.40. Вносить на розгляд ради пропозиції та подання про притягнення до відповідальності посадових та службових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення ради.

1.41. За наслідками вивчення актів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, які обмежують спільні права територіальних громад чи завдають шкоду майнового або немайнового характеру, ініціює звернення до суду про визнання таких актів незаконними.

1.42. У разі потреби ініціює створення та сприяє в діяльності тимчасових контрольних комісій обласної ради.

1.43. Розглядає питання щодо сприяння реалізації прав громадян на участь у всеукраїнському та місцевому референдумах.

1.44. У межах повноважень вивчає і враховує у своїй діяльності громадську думку, ініціює проведення громадських слухань у територіальних громадах, опитувань, консультативних опитувань, місцевих референдумів з питань, що належать до компетенції обласної та місцевих рад.

        2.  Постійна комісія з питань бюджету

 2.1. Попередньо розглядає та вносить на затвердження обласної ради проект обласного бюджету та змін до його показників, заслуховує квартальний і річний звіти про його виконання, здійснює перевірку таких звітів, виносить їх на затвердження обласною радою.

2.2. Забезпечує контроль за дотриманням встановленого порядку фінансування видатків з обласного бюджету і цільовим використанням бюджетних коштів, за виконанням програми соціально-економічного та культурного розвитку області, цільових бюджетних програм.

2.3. Попередньо розглядає проекти програми приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, бюджетних, цільових і комплексних програм, програм соціально­-економічного та культурного розвитку області та звіти про їх виконання, проекти річних фінансових планів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області і готує на сесію обласної ради доповіді та співдоповіді з цих питань.

2.4. Залучає до розгляду питань, які належать до компетенції комісії, спеціалістів відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян і фондів.

2.5. У межах своїх повноважень одержує в установленому порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на комісію завдань.

2.6. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку област і, обласного бюджету і звіти про їх виконання, вносить свої зауваження пропозиції.

2.7.  Проводить роботу з виявлення внутрігосподарських резервів додаткових джерел доходів бюджету.

2.8. Вивчає питання щодо використання вільних бюджетних коштів і подає відповідні проекти рішень на розгляд обласної ради.

2.9. Попередньо розглядає і готує висновки до щомісячних звітів про витрачання коштів із резервного фонду обласного бюджету.

2.1О. Вивчає питання цільового, ефективного та раціонального використання коштів обласного бюджету при фінансуванні підприємств, установ, організацій - об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та готує з цих питань відповідні висновки, рекомендації, а також вносить питання на пленарні засідання обласної ради.

2.11. Вивчає практику роботи органів місцевого самоврядування на території області з питань визначення розміру ставок єдиного податку, місцевих податків і зборів та узагальнює матеріали щодо врегулювання цих процесів.

2.12. Розробляє рекомендації щодо надання пільг платникам податків і зборів з платежів, які зараховуються до обласного бюджету.

2.13. Бере участь у попередньому розгляді проектів планів розвитку підприємств і організацій, які перебувають в управлінні обласної ради, вносить до них зауваження і пропозиції.

2.14. Вивчає діяльність органів, які забезпечують виконання обласного бюджету, поповнення бюджету за рахунок податків та інших платежів, що зараховуються до обласного бюджету, надає необхідні рекомендації або вносить дані питання на розгляд обласної ради.

2.15. Взаємодіє з профільними комітетами Верховної Ради України, подає у встановленому порядку пропозиції щодо прийняття законів і підзаконних актів, бере участь у роботі над проектами законів, які надсилаються Верховною Радою України на розгляд обласній раді, готує висновки і пропозиції до них в межах компетенції комісії.

2.16. За дорученням голови Тернопільської обласної ради, в межах своєї компетенції, розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань.

2.17. У межах своєї компетенції розглядає питання та приймає рекомендації щодо надання дозволу на відчуження основних засобів, надання в користування майна і приміщень об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

2.18. За дорученням голови обласної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програми соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету, цільових програм у сферах промисловості, транспорту, цивільної авіації, зв'язку, туризму, аграрної і соціальної політики, підприємництва, зовнішньоекономічної та курортно-рекреаційної діяльності, залучення інвестицій в економіку області, звіти про виконання програм і бюджету, готує проекти рішень обласної ради з цих питань.

2.19. Бере участь у формуванні системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва, малого і середнього бізнесу.

2.20. Погоджує розподіл і контролює освоєння видатків обласного бюджету на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг у населених пунктах.

 3.   Постійна комісія з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства

 3.1. Розробляє і вносить на розгляд обласної ради відповідні розділи і показники проектів щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку області, бюджетного забезпечення закладів культури, книговидавничої діяльності.

3.2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і звіти про їх виконання, вносить щодо них свої зауваження і пропозиції.

3.3. Вивчає питання розвитку мережі, зміцнення матеріально-технічної  бази закладів культури; вносить пропозиції щодо підвищення ролі культурно-просвітницьких закладів у духовному та естетичному виховані, оргаюзації дозвілля жителів області, сприяє відродженню, збереженню і розвитку українських національних традицій та звичаїв, обрядів, народної творчості, художньої самодіяльності, художніх промислів і ремесел, поліпшенню якості поліграфічно-видавничої справи, створенню умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами. Щодо цього готує відповідні рекомендації.

3.4. Розробляє рекомендації комісії або готує проекти рішень обласної ради з питань надання професійним творчим спілкам та їх працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під творчі майстерні, студії та лабораторії.

3.5.    Бере участь у розробленні програм, що сприяють роботі творчих спілок,  національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

З.6. Підтримує зв'язки з обласним церковним керівництвом усіх релігійних конфесій. Дбає про утвердження міжконфесійної злагоди в області, у разі необхідності готує відповідні рекомендації, звернення, заяви з цього питання.

З.7. Співпрацює з інститутами громадянського суспільства впитаннях налагодження ефективної  взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в частині повноважень обласної ради.

3.8. Здійснює контроль за станом забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та використання національного, культурного надбання.

3.9. Готує рекомендації щодо утвердження та зміцнення правових і моральних засад свободи слова на території області, підвищення якості культурно-освітніх передач місцевого радіо і телебачення.

3.10. Подає до обласної ради рекомендації щодо порядку відзначення в області державних і релігійних свят, знаменних історичних і пам'ятних дат, ювілеїв тощо.

3.11. Дбає усіма їй доступними засобами, формами і методами про належне вивчення та утвердження в усіх сферах життя і діяльності краян державної української мови.

3.12. У межах своїх повноважень вивчає роботу департаменту культури та туризму Тернопільської обласної   державно   адміністрації  і підпорядкованих йому структур, подає за результатами вивчення пропозиції на розгляд керівників відповідних підрозділів, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд обласної ради.

3.13. Вносить обласній раді пропозиції щодо теле- і радіопередач, які  порушують принципи   християнської моралі, загальнолюдських цінностей, духовного і державницького нацюнального відродження.

3.14. Сприяє висвітленню через засоби масової інформації актуальних проблем громадян і територіальних громад, налагодженню системи постійного спілкування між депутатами та виборцями, а також зворотних зв'язків між громадянами та владою.

3.15. За дорученням голови Тернопільської обласної ради, в межах своєї компетенції, розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань.

 4.   Постійна комісія з питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства, дитинства

 4.1. Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток охорони здоров'я, проблем збереження сім'ї, материнства і дитинства, які вносить на розгляд обласної ради, готує доповіді та співдоповіді з цих питань.

4.2. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету та звіти про їх виконання, вносить щодо них зауваження і пропозиції.

4.3. Контролює створення єдиного обласного комплексу охорони здоров'я населення, сприяє вдосконаленню структури управління системою охорони здоров'я області.

4.4. Розробляє та вносить пропозиції щодо раціонального використання обласного бюджету при фінансуванні закладів охорони здоров' я, програм залучення додаткових, у тому числі інвестиційних, джерел фінансування галузі.

4.5. Разом з департаментом охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації розробляє проекти обласних програм з актуальних питань розвитку галузі.

4.6. Розробляє та вносить на затвердження обласної ради програми: розвитку матеріально-технічної бази медицини області; про альтернативні форми медичної допомоги; медичного страхування, контролює ефективність їх виконання.

4.7. Контролює відповідно до чинного законодавства і наявної нормативно-правової бази питання про надання пільг і допомог, пов'язаних з охороною сім' ї, материнства і дитинства.

4.8. У межах своїх повноважень вивчає роботу відповідних структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, закладів охорони здоров'я, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами вивчення пропозиції на розгляд керівників відповідних структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд обласної ради.

4.9. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради за напрямами діяльності комісії, власних рішень і рекомендацій.

4.10. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради за напрямами діяльності постійної комісії, власних рішень і рекомендацій.

4.11. За дорученням голови Тернопільської обласної ради, в межах своєї компетенції, розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань.

5.   Постійна комісія з питань освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури іспорту

5.1. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету і звіти про їх виконання , вносить свої зауваження і пропозиції.

5.2.  Вивчає питання про стан і розвиток освіти, науки молодіжної  політики , фізичної культури, спорту в області, реалізації державної політики у цих сферах та інші питання відповідно до напрямів діяльності комісії. Вносить пропозиції з цих питань на розгляд обласної ради; розробляє проекти рішень ради і готує висновки, голова комісії виступає на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

5.3. Попередньо вивчає і розробляє пропозиції при розгляді обласною  радою   питань,   що   стосуються вдосконалення дsяльносns   закладів науки, закладів вищої, фахової передвищої, загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та інших закладів освіти, що знаходяться на території Тернопільської області, науково-просвітницьких, дитячих, молод1жних, жіночих, фізкультурно-спортивних організацій, координує діяльність громадських організацій та благодійних фондів, утворених з метою розвитку освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури і спорту.

5.4. Вивчає питання забезпечення доступності вищої, фахової передвищої освіти на території області, вносить пропозиції щодо подальшого поліпшення якості, розвитку гуманізації і демократизації освітнього процесу закладів освіти усіх рівнів акредитації.

5.5. Сприяє у розробленні та здійсненні загальнообласних заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту молоді, жінок   можливостей  для участі жінок і чоловіків  у політичному, економічному та культурному житті, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми, організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

5.6. Вносить пропозиції щодо налагодження зацікавленої співпраці обласної ради:

- із закладами вищої освіти з метою удосконалення підготовки кадрів для регіону, розвитку   матеріально-технічної бази   освіти   та збереження інтелектуального потенціалу краю;

- з громадськими, дитячими, молодіжними, фізкультурно-оздоровчими спортивними оргаюзаціями з   метою удосконалення системи пошуку відбору талановитих і обдарованих дітей, молоді, сприяння підтримці їх розвитку, впровадження прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою і спортом, пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістового дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем області.

5.7. Аналізує особливості розвитку в області наукових знань в умовах сучасного реформування суспільства, бере участь у наукових експертизах соціально-економічного розвитку області, залучає фахівців відповідної галузі для проведення наукових, методичних, освітніх експертиз.

5.8. Сприяє збереженню та вдосконаленню мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих освітніх закладів спортивного профілю, центрів олімпійської підготовки, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту, розвитку пріоритетних видів спорту в області; раціональному використанню природного та історико-культурного середовища області.

5.9. Контролює в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови, як державної, та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти; сприяє впровадженню в практику освітніх і наукових програм відродження та розвитку національної культури, традицій українського народу і національних меншин України.

5.10. У межах своїх повноважень вивчає роботу структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, інших органів управління у сфері освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, що відповідають за розвиток та функціонування освіти, науки, сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, служби у справах дітей і підпорядкованих їм структур, закладів освіти, науки, фізичної культури і спорту, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, подає за результатами вивчення пропозиції на розгляд керівників відповідних підрозділів, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд обласної ради.

5.11. Контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без опіки батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, закладах фахової передвищої освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному та розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових освітніх закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з продовженим днем навчання), про якісну підготовку та проведення оздоровлення дітей, особливо дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, дітей з інвалідністю, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей.

5.12. Залучає до розгляду питань, які належать до компетенції комісії, спеціалістів відповідних структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, інших органів управління у сфері освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян і фондів, утворює відповідні робочі групи.

5.13. У межах своїх повноважень одержує в установленому порядку від структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, інших органів управління у сфері освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на комісію завдань.

5.14. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради за напрямами діяльності комісії, власних рішень і рекомендацій.

5.15. За дорученням голови Тернопільської обласної ради, в межах своєї компетенції, розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою,готуєвисновки з цихпитань.

5.16. Сприяє поширенню інформації про стан і розвиток науки і освіти, молодіжної політики, фізичної культури, спорту в області у друкованих та електронних   засобах масовоїінформації.

5.17. Розглядає пропозиції та подає висновки з питань щодо володіння, користування та розпорядження (в тому числі їхнього відчуження, проведення ремонту та реконструкції, передачі до іншої власності, надання в оренду, користування і продажу) об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, які перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку.

5.18. Затверджує плани роботи закладів освіти, науки, молодіжної політики, фізичної культури та спорту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

5.19. Подає рекомендації голові Тернопільської обласної ради щодо погодження штатних розписів відповідних установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

5.20. Розглядає   проекти   статутів   освітніх   закладів, їхні бюджетні запити, інші документи в межах компетенції, надає дозвіл на проведення аудитів, перевірок та інших контрольних заходів в освітніх  закладах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

5.21. Вносить пропозиції щодо нагородження осіб подяками, грамотами, цінними подарунками та іншими нагородами.

5.22. За необхідності має право проводити виїзні засідання постійної комісії.

23. Особи зі складу постійної комісії мають право брати участь у створених Тернопільською обласною радою і Тернопільською обласною державною адміністрацією робочих групах, комісіях.

 6.  Постійна комісія з питань земельних відносин, агропромислового комплексу та розвитку села

 6.1. Бере участь у розгляді проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, обласного бюджету, звітів про виконання програм і бюджету, формуванні та реалізації аграрної і соціальної політики на селі, розробленні та здійсненні заходів щодо підтримки і захисту товаровиробників, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції в агропромисловому комплексі, формування інфраструктури аграрного ринку та розвитку підприємництва в галузях агропромислового виробництва шляхом створення умов для широкої діяльності виробничих структур усіх форм власності, створення сприятливих умов для заготівлі сільськогосподарської продукції для державних і регіональних потреб, які вносяться на розгляд Тернопільської обласної ради.

 6.2. Розробляє проекти рішень Тернопільської обласної ради, виступає на сесіях Тернопільської обласної ради з доповідями та співдоповідями, готує висновки з питань:

1)  розгляду проектів програм розвитку сільського господарства області та його галузей;

2) розгляду проектів програм виробництва сільськогосподарської техніки та забезпечення нею агропромислового комплексу;

З) розгляду проектів програм комплексного розвитку сільських територій та розв'язання соціальних проблем на селі;

4) розгляду проектів програм індивідуального житлового будівництва на селі, тощо.

6.3. Розглядає стратегії розвитку сільськогосподарської галузі області, галузевих реформ у сфері харчової та переробної промисловості, регулювання земельних відносин.

6.4. Бере участь у розробленні заходів з питань подолання кризових явищ в агропромисловому комплексі.

6.5. Сприяє створенню умов для раціонального та економічно обrрунтованого використання земель Тернопільської області.

6.6. Розробляє проекти рішень ради і готує висновки щодо розпорядження землями, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

6.7. У межах наданих повноважень бере участь у розроблені проектів рішень ради і готує пропозиції щодо встановлення та зміни меж сіл, селищ.

6.8. Розглядає і подає обласній раді на затвердження обласні програми використання земель, підвищення родючості грунтів, охорони земель.

6.9.  Сприяє організації і здійсненню землеустрою та моніторингу земель.

6.10. Вносить обласній раді пропозиції щодо розроблення та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, підвищення родючості rрунтів і продуктивності земель, забезпечення додержання режиму використання природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення.

6.11.    Бере участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель.

6.12.   Розглядає та вносить на розгляд обласної ради пропозиції щодо:

1) використання в установленому порядку бюджетних коштів, а також інших коштів, не заборонених законодавством, для виконання програми освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель, підвищення родючості rрунтів, здійснення землеустрою та моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру тощо;

 2)  цільового використання коштів, що надходять відповідно до законодавства у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

6.13. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради за напрямами діяльності комісії, власних рішень і рекомендацій.

6.14. Узагальнює практику реформування сільськогосподарської галузі області та тенденції розвитку галузей агропромислового виробництва, вносить пропозиції з цих питань. Здійснює аналіз стану проведення економічних реформ на селі.

6.15. У межах своїх повноважень вивчає діяльність органів агропромислового комплексу, структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації, підприємств, установ і організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб, надає за результатами перевірок рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд Тернопільської обласної ради.

6.16. Вивчає, вносить на розгляд Тернопільської обласної ради пропозиції з питань удосконалення форм і методів інтеграції науки з виробництвом, впровадження передового досвіду в агропромисловому комплексі, застосування сучасних технологій виробництва на підприємствах харчової та переробної промисловості.

6.17. Вивчає питання, пов'язані з демографічною ситуацією на селі, комплексним розвитком сільських територій, включаючи здійснення заходів щодо будівництва об'єктів соціально-культурного, житлового, оздоровчого призначення. За наслідками вивчення готує відповідні рекомендації.

6.18. Аналізує роботу і тенденції розвитку харчової та переробної промисловості області, стан забезпечення області продуктами харчування, проведення цінової політики. Вносить обласній раді пропозиції з цих питань.

6.19. Сприяє розвитку підприємництва і створює умови для широкої діяльності виробничих структур усіх форм власності.

6.20.  Крім того, розглядає:

1) питання створення умов для стабілізації та ефективного розвитку аграрного сектору;

2) пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку та функціонування різних організаційно-правових форм господарювання;

3) питання запровадження сучасних механізмів і методів формування ринку сільськогосподарської продукції та можливостей для реалізації сільськогосподарської продукції особистих підсобних господарств;

4)   питання організації землеустрою;

5)  питання розпорядження землями, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області;

6) питання інвентаризації орних земель державної та комунальної власності, що перебувають у користуванні господарств усіх форм власності, їх оподаткування та надходження коштів у бюджет;

7) питання ефективного використання земель несільськогосподарського призначення;

8) питання координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

9) питання забезпечення реалізації державної політики в галузі використання та охорони земель;

10) питання самоврядного контролю за використанням та охороною земель;

11) питання регулювання земельних відносин;

12) питання щодо участі у реалізації проектів програм використання земель, підвищення родючості rрунтів, охорониземель;

13) питання передачі у власність, надання у постійне користування земельних лісових ділянок на землях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області;

14) питання встановлення порядку використання коштів сільськогосподарського використання.

6.21. Розглядає клопотання і погоджує подання на нагородження, відзнаки та присвоєння почесних звань працівників галузей сільського господарства, регулювання земельних відносин, тощо.

6.22. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, уживає відповідних заходів щодо вирішення порушених ними питань у межах своєї компетенції.

6.23. Співпрацює з відповідними структурними підрозділами Тернопільської обласної державної адміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, відповідними постійними комісіями обласних, районних та інших місцевих рад з профільних питань постійної комісії.

7.   Постійна комісія з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування

7.1. Попередньо розглядає відповідні розділи і показники щорічних програм соціально-економічного та  культурного  розвитку Тернопільської області, обласного бюджету та звітів про їх виконання, вносить щодо них зауваження і пропозиції.

7.2. За дорученням обласної ради або з власної ініціативи бере участь у розробленні, попередньому розгляді та підготовці відповідних розділів у проектах обласних екологічних програм.

7.3. Вивчає і готує питання про стан навколишнього природного середовища, діяльність підзвітних і підконтрольних обласній раді органів з питань, що віднесені до компетенції комісії. За результатами перевірки подає рекомендації на розгляд керівників підприємств, організацій, а у випадку необхідності - на розгляд обласної ради. Виступає на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями, готує відповідні проекти рішень обласної ради.

7.4. Вивчає та контролює відповідні сфери діяльності підзвітних обласній раді органів, підприємств різних форм власності, а також структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації в межах делегованих їм обласною радою повноважень, що стосуються збалансованого соціально-економічного розвитку територій, дотримання вимог природоохоронного законодавства, раціонального природокористування, екобезпеки, утримання об'єктів природно-заповідного фонду тощо. За результатами такої діяльності готує пропозиції та зауваження, бере участь у проведенні державних та громадських екологічних експертиз.

7.5. Співпрацює в межах своєї компетенції з профільними місцевими органами виконавчої влади, науковими  установами, громадськими організаціями, територіальними громадами.

7.6. Контролює і погоджує в межах чинного законодавства та своєї компетенції питання:

1)  надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

2) погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

3) пропозиції щодо ділянок надр, дозволи на користування якими виставляються на аукціон;

4) розміщення підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів, діяльність яких пов'язана з використанням природних об'єктів місцевого значення і може завдати їм шкоди;

5) організацію чи оголошення природних об'єктів у встановленому порядку об'єктами природно-заповідного фонду;

б) обмеження, тимчасової заборони, зупинення чи призупинення діяльності підприємств, організацій, установ у разі порушення ними вимог природоохоронного законодавства;

7)  використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

8)  затвердження проектів зон санітарної охорони господарсько-питних водозаборів;

9)  встановлення правил користування маломірними суднами на водних об'єктах;

10) вирішення у встановленому порядку питань надання в користування мисливських угідь;

11) проведення громадської екологічної експертизи, оприлюднення її результатів і подання їх органам, уповноваженим приймати рішення щодо розміщення, проектування та будівництва нових і реконструкції діючих підприємств, споруд та інших об' єктів, пов'язаних з використанням природного середовища;

12) інформування населення про стан природних об'єктів, про надзвичайні екологічні ситуації, які можуть негативно вплинути на здоров'я людей, та про заходи, що вживаються для поліпшення такого стану.

7.7. Контролює стан реалізації обласних програм з екологічних питань та з питань використання природних ресурсів.

7.8. Координує роботу районних, міських, селищних і сільських рад під час проведення ними міжтериторіальних водогосподарських і водоохоронних заходів та надає їм відповідну методичну допомогу.

7.9. Одержує у встановленому порядку інформацію про стан природних об'єктів, джерела забруднення, про плани і заходи щодо охорони, відтворення та використання природних ресурсів.

7.10. За дорученням голови Тернопільської обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає проекти програм соціально­-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету, цільових програм та звіти про їх виконання в частині, що стосується питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування.

7.11.  Розробляє проекти рішень обласної ради і готує висновки з питань щодо:

- забезпечення реалізації екологічної політики України, екологічних прав громадян;

- затвердження планувальної документації територій з урахуванням екологічних інтересів області;

- погодження розташування підприємств, установ та організацій у межах компетенції;

- надання і скасування дозволів на відособлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

- затвердження екологічних програм;

- організації вивчення стану навколишнього природного середовища;

-  проведення в разі необхідності екологічної експертизи;

- інформування населення про стан навколишнього природного середовища;

- організації робіт з ліквідації екологічних наслідків аварії;

- організації територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, подання пропозицій стосовно організації таких територій та об'єктів загальнодержавного значення;

- здійснення  контролю за  додержанням природоохоронного законодавства;

- припинення господарської діяльності підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності не підпорядкованих обласній раді підприємств, установ та організацій у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

- координації діяльності відповідних спеціально уповноважених органів, місцевих рад у сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів;

- використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

- надання надр у користування для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

- погодження клопотань про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

- припинення права користування ділянкою надр у випадках і в порядку, передбачених Кодексом про надра в Україні;

- забезпечення реалізації державної політики у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, у сфері лісових відносин;

- встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

- вирішення у встановленому порядку питань надання вкористування мисливських угідь;                      

- погодження ліміту використання   лісових   ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійсненні побічних лісових користувань;

- погодження максимальної норми безоплатного збору дикорослих трав'янистих рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо;

- участі у підготовці пропозицій щодо прийняття обласною радою рішень про віднесення лісів до категорії захисності, а також про поділ лісів за розрядами рентної плати у випадках і порядку, передбачених законом;

- вирішенні інших питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування у межах своєї компетенції;

Комісія попередньо розглядає відповідні розділи і показники щорічних програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету та звітів про їх виконання, вносить щодо них зауваження і пропозиії.

7.12. За дорученням голови Тернопільської обласної ради або за власною ініціативою постійна комісія вивчає і готує питання про стан навколишнього природного середовища, діяльність підзвітних і підконтрольних обласній раді органів з питань, що віднесені до компетенції постійної комісії. За результатами вивчення подає рекомендації на розгляд керівництва обласної ради, а в необхідних випадках - на розгляд ради; здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради.

 8.  Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв'язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньоекономічної діяльності

8.1. За дорученням обласної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету, цільових програм у сферах промисловості, зв'язку, туризму, підприємництва, стан і розвиток підприємств різних форм власності, зовнішньоекономічної та курортно-рекреаційної діяльності, залучення інвестицій в економіку області, звіти про виконання програм і бюджету, готує проекти рішень обласної ради з цих питань.

8.2. Вивчає економічну політику та стратегію економічного розвитку на тривалу перспективу. Готує з цих питань висновки і рекомендації, а в разі необхідності - доповіді і співдоповіді для наступного розгляду та затвердження на сесії обласної ради.

8.3. Вивчає в межах своїх повноважень діяльність підзвітних обласній раді органів, а також з питань , віднесених до відання ради, - обласної та районних державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень, незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірок рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі необхідності - на розгляд сесії обласної ради. Надає пропозиції голові обласної ради про необхідність залучення до перевірок підприємств, установ і організацій компетентних органів.

8.4. Розглядає пропозиції та подає висновки з питань щодо володіння, користування та розпорядження (в тому числі їхнього відчуження, проведення ремонту та реконструкції, передачі до іншої власності,   надання в оренду, користування і продажу) об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні обласної ради, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку.

8.5. Бере участь у реалізації державної політики щодо розвитку і реформування економіки, сприяє в реалізації обласною радою єдиної державної регуляторної політики відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

8.6. Попередньо розглядає пропозиції та подає висновки з питань щодо утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області за умови наявності фінансово-економічного обrрунтування доцільності утворення, реорганізації, ліквідації підприємств, установ та організацій, поданого суб'єктом ініціативи (ініціатором розгляду питання).

8.7. Попередньо розглядає та вносить на обговорення обласної ради звіти керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації про виконання рішень обласної ради, а також про здійснення обласною державною адміністрацією делегованих обласною радою повноважень.

8.8. Попередньо розглядає проект обласного бюджету, має право у плануванні залучення бюджетних коштів, спрямованих на вироблення і утвердження нової промислової політики підприємств різних форм власності, зв'язку, туризму, курортно-рекреаційної, зовнішньоекономічної діяльності, розвиток підприємництва, впровадження інновацій.

8.9. Бере участь у формуванні системи фінансово-кредитної, консультативної та інформаційної підтримки підприємництва, малого і середнього бізнесу.

8.10. Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів підприємців, створення їм необхідних умов діяльності.

8.11. Бере участь у конференціях, симпозіумах, семінарах і робочих  групах зпитань  соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, зв'язку, туризму, курортно­-рекреаційної діяльності.

8.12. Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, розташованих на території області, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури.

8.13. Основними напрямами роботи комісії є:

1) аналіз стану виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку області;

2) підтримка кращих ініціатив, що мають позитивний вплив на соціально-економічний розвиток;

З) сприяння науково-технічному розвитку, розвитку інновацій, виробництву конкурентоздатних товарів;

4) розроблення рекомендацій щодо підвищення ділової активності, створення сприятливого інвестиційного клімату, розвитку фондового ринку, ринку позик, товарів і послуг тощо;

5) сприяння активному залученню державних ресурсів, внутрішніх і зовнішніх інвестицій для створення, підтримки і розвитку підприємництва, екологічно безпечних високотехнологічних наукомістких виробництв;

6) співпраця з владними органами, зокрема виконавчими, дозвільними, правоохоронними, податковими, митними, з метою недопущення перешкод для розвитку підприємництва і бізнесу;

7) співпраця з відповідними постійними комісіями районних та інших місцевих рад з метою розроблення спільних програм регіонального розвитку, надання пропозицій місцевим радам усіх рівнів щодо пріоритетних напрямів розвитку промисловості і підприємництва області;

8) розроблення пропозицій та участь у розробленні проектів щодо створення спільних підприємств і виробництв, у тому числі за участю районних, міських, селищних, сільських рад;

9) організація за необхідності здійснення контролю за дотриманням правил і норм у сфері підприємницької діяльності;

10) співпраця із засобами масової інформації та громадськими організаціями, підприємствами, установами з метою пропаганди соціально­-економічного розвитку краю, пропаганди промислової політики та розвитку підприємництва;

11) розроблення пропозицій та участь у розробленні проектів щодо створення нових підприємств і виробництв, у тому числі за участю районних, міських, селищних, сільських рад і громадських організацій;

12)  співпраця та взаємодія з іншими постійними комісіями обласної ради.

8.14. За дорученням голови Тернопільської обласної ради та умежах своєї компетенції розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань.

9.   Постійна комісія з питань розвитку місцевого самоврядування, архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства

9.1. За дорученням Тернопільської обласної ради або за власною ініціативою попередньо розглядає  відповідні розділи і показники проектів щорічних програм соціально-економічного та культурного  розвитку Тернопільської області, обласного бюджету, звіти про виконання цільових програм і обласного бюджету.

9.2. Розглядає пропозиції районних та інших місцевих рад області щодо змін адміністративно-територіального устрою, готує пропозиції з цих питань на розгляд обласної ради.

9.3.  Вивчає питання щодо реалізації державної політики у сфері державної   підтримки  будівництва     доступного житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, відповідно до    законодавства, охорони, реставрації та використання пам'яток культури, архітектури і містобудування, природних заповідників, залучення інвестицій у будівельний комплекс на відновлення і реставрацію   пам'яток культури та архітектури, будівництва, реконструкції та ремонту житлових і нежитлових приміщень на території Тернопільської області за рахунок бюджетних коштів, реалізації державної політики у паливно-енергетичному комплексі, в енергозабезпеченні та енергозбереженні, виконання програм розвитку житлово-комунального господарства, дорожнього будівництва і використання коштів державного і місцевого бюджетів на фінансування таких програм.

9.4. Розглядає експертні оцінки при приватизації будівель, споруд, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та надає висновки з цього питання для використання у встановленому порядку.

9.5. Координує стан розроблення схеми планування територій області та процес її реалізації.

9.6. Заслуховує звіти (не менш як один раз у рік) керівників комунальних підприємств головними розпорядниками   коштів   яких є структурні підрозділи Тернопільської обласної державної адміністрації та за дорученням голови Тернопільської обласної ради комунальних підприємств головним розпорядником коштів яких є Тернопільська обласна рада про їх діяльність, стан використання ними майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та виконання умов контракту, готує висновки та рекомендації.

9.7. Подає рекомендації голові Тернопільської обласної ради щодо погодження штатних розписів відповідних комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

9.8. Вивчає, аналізує і вносить пропозиції щодо поліпшення роботи дорожнього господарства Тернопільської області, залучення інвестицій на його розвиток, поліпшення безпеки руху на автошляхах, контролює якість проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, облаштування автошляхів дорожніми знаками, обладнання автозупинок для посадки і висадки пасажирів, виконання робіт з благоустрою вздовж доріг та у придорожніх лісосмугах.

9.9. Погоджує розподіл і контролює освоєння видатків обласного бюджету на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг у населених пунктах Тернопільської області.

9.1О. Бере участь у розробленні заходів з питань подолання кризових явищ у житлово-комунальному господарстві, дорожньому будівництві, паливно-енергетичному комплексі.

9.11. У межах компетенції розробляє проекти рішень Тернопільської обласної ради та готує висновки із зазначених питань, виступає на сесіях обласної ради з доповідями та співдоповідями.

9.12. Інформує населення області через місцеві засоби масової інформації та в інший спосіб про плани перспективного розвитку галузей: планування територій, архітектури і будівництва; дорожньогогосподарства; житлово-комунального     господарства,     енергетики,     а   також     про свою діяльність.

9.13. За дорученням голови Тернопільської обласної ради, в межах своєї компетенції, розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань.

9.14. Розглядає пропозиції та подає висновки з питань щодо володіння, користування та розпорядження (в тому числі їхнього відчуження, проведення ремонту та реконструкції, передачі до іншої власності, надання в оренду, користування і продажу) об'єктами спільної власності територіальних громад сіл,   селищ, міст Тернопільської області і перебувають в управлінні Тернопільської обласної ради, а також придбання таких об'єктів у встановленому законом порядку.

9.15. Виробляє рекомендації з питань енергозабезпечення, енергозбереження, раціонального використання паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, використання вторинних ресурсів, поширення нетрадиційних і поновлювальних джерел енергії.

9.16.  Розглядає питання:

1)  компенсації перевізникам збитків від перевезення пільгових категорій населення області;

2) стратегії розвитку транспортної системи області, галузевих реформ у сфері транспортної інфраструктури, дорожнього господарства та зв'язку;

З) розвитку телефонного, телеграфного і поштового зв'язку, мережі Інтернет, радіофікації та телетрансляційного забезпечення населених пунктів.

9.17. Ініціює та здійснює перевірки і аналіз стану підприємств інфраструктури, транспортної галузі, дорожнього комплексу та зв'язку, вносить запити щодо надання необхідної інформації та матеріалів, за результатами розгляду готує висновки та пропозиц ії, а за потреби - виносить на розгляд ради.

9.18. Розглядає клопотання і погоджує подання на нагородження, відзнаки та присвоєння почесних звань працівників галузей архітектури, будівництва, енергетики, транспорту, дорожнього та житлово-комунального господарства, зв'язку.

9.19. Здійснює аналіз тарифів на житлово-комунальні послуги, перевезення в межах Тернопільської області, розміру кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок коштів обласного бюджету, готує висновки і рекомендації з цих питань.

9.20. Готує рекомендації щодо встановлення відповідно до закону тарифів на житлово-комунальні послуги, які надаються підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, представництво інтересів яких здійснює Тернопільська обласна рада, а також суб'єктами господарювання, що здійснюють управління (експлуатацію) цілісними майновими комплексами таких підприємств.

9.21. Розробляє проекти програм реформування і розвитку житлово­-комунального господарства області, комунальної теплоенергетики, розвитку паливно-енергетичної галузі, енергозбереження, будівництва доступного житла та заслуховує звіти про їх виконання.

9.22. Розглядає матеріали щодо діяльності промислових, будівельнихі комунальних підприємств та установ галузі на території Тернопільської області, готує висновки та рекомендації.

9.23. За дорученням голови Тернопільської обласної ради або з власної ініціативи заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Тернопільської обласної державної адміністрації та відповідних територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань виконання галузевих програм та з питань, які належать до компетенції постійної комісії, готує висновки, рекомендації та пропозиції з означених питань та виносить на розгля дради.

9.24. Здійснює контроль за виконанням рішень Тернопільської обласної ради відповідно до функціональної спрямованості постійної комісії.

9.25. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, уживає відповідних заходів щодо вирішення порушених ними питань у межах своєї компетенції.

9.26. Співпрацює з відповідними структурними підрозділами Тернопільської обласної державної адміністрації.

9.27. Співпрацює з відповідними постійними комісіями обласних, районних та інших місцевих рад з профільних питань постійної комісії.

10. Постійна комісія з питань соціального захисту населення та учасників АТО/ООС і членів їх сімей

10.1. Бере участь у виробленні належної соціальної політики в області, напрацюваню відповідних програмних документів та організації їх реалізації.

10.2. За дорученням обласної ради або з власної ініціативи попередньо розглядає проекти програм сощально-економічного та культурного розвитку області, обласного бюджету та звіти про їх виконання, вносить щодо них свої зауваження і пропозиції.

10.3. Вивчає питання про стан соціальної спрямованості економіки області, рівень трудової міграції та зайнятості населення, реалізацію державної політики в цих сферах та інші питання за напрямами діяльності постійної комісії, які вносяться на розгляд обласної ради; розробляє проекти рішень обласної   ради з цих питань, виступає на сесіях обласної ради з доповідями і співдоповідями.

10.4. У межах своєї компетенції контролює, аналізує і відслідковує відтік працездатного населення з села до міста; виробничі (міжгалузеві, внутрігалузеві); територіальні (міждержавні, міжобласні, міжрайонні); професійні (пов'язані із зміною професії, спеціальності, кваліфікації) міграційні процеси. У разі потреби заслуховує інформації з таких питань відповідних місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій, установ. Готує рекомендації або передає підготовлене питання на розгляд сесії обласної ради.

10.5. Готує пропозиції щодо раціонального використання трудових ресурсів, а також з розвитку системи працевлаштування і професійної перепідготовки.

10.б. Аналізує рівень умов життя і соціальної захищеності осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів, готує власні рекомендації щодо його поліпшення та вносить відповідні пропозиції на розгляд обласної ради. Готує проекти рішень обласної  ради з цих питань, виступає з доповідями і співдоповідями.

10.7. Сприяє розвитку мережі закладів соціального забезпечення.

10.8. Вносить пропозиції щодо фінансування обласних програм, адресної допомоги ветеранам війни та праці, виконання Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», медичного забезпечення соціально незахищених верств населення, особливо людей похилого віку та осіб з інвалідністю, учасників АТО/ООС та членів їх сімей.

10.9. У  межах своїх повноважень вивчає діяльність державних соціальних благодійних організацій та фондів, зареєстрованих і розташованих на території області, закладів соціального захисту населення, подає за результатами проведених вивчень пропозиції на розгляд відповідних керівників, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд обласної ради.

10.10. Вивчає передовий досвід з питань, що належать до компетенції постійної комісії, і сприяє його поширенню.

10.11. Підтримує зв'язок з відповідними комітетами Верховної Ради України, постійними комісіями районних та інших місцевих рад області.

10.12. Здійснює контроль за виконанням рішень обласної ради, власних рекомендацій, виконанням наказів виборців.

10.13. За дорученням голови Тернопільської обласної ради та в межах своєї компетенції розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження обласною радою, готує висновки з цих питань.

10.14. У межах своєї компетенції розглядає питання та приймає рекомендації щодо надання дозволу на списання основних засобів, надання в оренду чи користування майна і приміщень об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

 IV.   ПОРЯДОК РОБОТИ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ

 1.   Порядок вивчення питань

 1.1. Для вивчення питань, розроблення проектів рішень обласної ради постійна комісія дає доручення особам зі складу комісії або створює підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів, експертів.

1.2. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть вивчатися і розглядатися постійними комісіями спільно.

1.3. У разі звернення до керівників органів, підприємств, установ і організацій особи зі складу постійної комісії (усно чи письмово) з питання, яке готується нею за дорученням постійної комісії, відповідні керівники зобов'язані у встановлений законодавством України термін надати інформацію або відповіді по суті звернення.

1.4. Особи зі складу постійної комісії, керівники підготовчих комісій чи робочих груп, які за дорученням постійної комісії вивчали питання або готували проект рішення обласної ради, зобов'язані у термін, встановлений комісією, узагальнити матеріали з питання, що вивчалося або готувалося, підготувати письмову довідку і відповідний проект рішення обласної ради або проект рекомендацій (висновку) постійної комісії.

2.   План роботи постійної комісії

2.1. Постійна комісія вивчає питання, внесені до плану роботи комісії, а також позапланові питання, внесені до порядку денного засідання комісії за дорученням обласної ради, голови обласної ради чи його заступників, за пропозицією осіб зі складу постійної комісії, інших депутатів.

2.2. До плану роботи постійної комісії питання вносяться після обговорення пропозицій на засіданні постійної комісії, з визначенням терміну і відповідального за підготовку питання.

2.3. План роботи постійної комісії складається на поточний період - на шість місяців і на перспективний період - один рік.

2.4. План роботи постійної комісії затверджується на їі засіданні. Зміни, доповнення до поточного чи перспективного планів роботи постійної комісії можуть бути внесені на будь-якому її засіданні.

2.5. Контроль за формуванням і виконанням плану роботи постійної комісії покладається на голову постійної комісії.

3.  Засідання постійної комісії

3.1. Постійні комісії проводять свої засідання у строки, визначені планом її роботи.

3.2. Кворум присутнього складу постійної комісії, порядок голосування на їі засіданнях, прийняття висновків і рекомендацій, підписання документів постійної комісії визначаються статтею 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.3. Засідання постійної комісії проводяться відкрито.

3.4. У випадку проведення спільного засідання кількох постійних комісій головуючий визначається на спільному засіданні. Голосування проводиться кожною комісією зокрема (за умови наявності кворуму), про що відповідно оформляються протокол та рішення постійної комісії. Особи зі складу постійних комісій, у яких відсутній кворум, беруть участь у спільному засіданні з дорадчим голосом.

3.5. Засідання постійної комісії протоколюється секретарем постійної комісії або за відсутністю останнього - членом комісії за дорученням голови постійної комісії. До протоколу засідання постійної комісії вносяться дата засідання, прізвища присутніх осіб зі складу постійної комісії, куратора постійної комісії, прізвища і посади запрошених, порядок денний, стислий виклад розглянутих питань порядку денного (прізвища тих, хто виступав, стисло сформульовані ними пропозиції, результати голосування, окрема думка осіб зі складу постійної комісії, які не погоджуються з результатами голосування, прийняті рішення).

Протоколи засідань постійної комісії зберігаються у виконавчому апараті обласної ради.

3.6. У випадку проведення спільного засідання кількох постійних комісій протокол такого засідання у кількості з розрахунку на кожну постійну комісію, що брала участь у його проведенні, не пізніш як через п'ять робочих днів у надрукованому вигляд за підписами головуючого і секретаря спільного засідання долучається до справ постійної комісії.

Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного спільного засідання долучаються до протоколу засідання профільної постійної комісії.

3.7. Порядок передачі протоколів засідань постійної комісії на архівне зберігання визначається інструкцією з діловодства у Тернопільській обласній раді та її виконавчому апараті.

4.   Матеріальне та організаційне забезпечення роботи постійної комісії

5. Матеріальне та організаційне забезпечення роботи постійної комісії покладається на виконавчий апарат Тернопільської обласної ради.

V.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Постійні комісії при розгляді питань, що належать до їх відання, користуються рівними правами і несуть рівні обов'язки. Здійснюючи свої повноваження, вони можуть використовувати всі форми і методи роботи, визначені у цьому положенні, а також будь-які інші, що не суперечать чинному законодавству України, нормативно-правовим актам і регламенту Тернопільської обласної ради сьомого скликання.