Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: ternopil.rada@gmail.com
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

12.08.2020

ОГОЛОШЕННЯ

 «Оголошується проведення конкурсуна заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної ради

Правові підстави проведення конкурсу: стаття 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я, Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, рішення Тернопільської обласної ради від 04 червня 2019 року № 1379 «Про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров’я Тернопільської обласної ради та укладення контракту з керівником за результатами конкурсу», розпорядження голови Тернопільської обласної ради від 20 липня 2020 року         № 95 «Про проведення у Тернопільській обласній раді конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної ради» та від 07 серпня 2020 року № 103 «Про утворення конкурсної комісії Тернопільської обласної ради з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора (головного лікаря) комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної ради».

Найменування підприємства:

Повне найменування підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної ради.

Скорочене найменування підприємства: КНП «ТОЛФД».

Місцезнаходження підприємства: 46001, Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вул. Старий ринок, 1А.

Основні напрями діяльності підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної радиє лікарняним (амбулаторним) закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та статутом.

Основною метою діяльності підприємства є:

1) організація і надання лікувально – профілактичної, діагностичної, консультативної медичної допомоги (далі – медична допомога) спортсменам – членам збірних команд та їх резерву, учням дитячо – юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих спортивних інтернатів, шкіл олімпійського резерву та вищої спортивної майстерності, спеціалізованих закладів освіти з фізичної культури та спорту різного рівня, особам, які займаються оздоровчою фізичною культурою та ветеранам спорту (далі - спортсмени), надання організаційно – методичної допомоги лікувально – профілактичним закладам з питань спортивної медицини та лікувальної фізкультури (далі - ЛФК). Контингент осіб, що підлягають нагляду, складається згідно з державною статистичною звітністю органів управління фізичною культурою та спортом Тернопільської обласної державної адміністрації;

2) організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення послідовності у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування спортсменів, членів збірних команд держави та Тернопільської області;

3) організаційно – методичне керівництво з питань спортивної медицини та лікувальної фізкультури в закладаз охорони здоров’я, а також у спортивних, фізкультурно – оздоровчих закладах, дитячо – юнацьких спортивних школах, інших фізкультурно – спортивних організаціях, установах.

Статут комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної радизатверджено рішенням Тернопільської обласної ради від 06 липня 2020 року  № 1623 «Про визначення статутного капіталу і затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» Тернопільської обласної ради» (ознайомитися із статутом та структурою підприємства можна за посиланням, яке зазначається https://drive.google.com/drive/folders/1O_a3V-2674jr_DkHo7R1WxCd0iiFPxfT)

Статутний капітал комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»Тернопільської обласної ради на 2020 рік становить - 1 078 854,00 (один мільйон сімдесят вісім тисяч вісімсот п’ятдесят чотири) гривні.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі: з 13 серпня 2020 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: до 15.00 годин 04 вересня 2020 року включно.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 46021,  м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, адмінбудинок Тернопільської обласної ради, праве крило, шостий поверх (к. 647, канцелярія Тернопільської обласної ради).

Номери телефонів та адреса електронної пошти для довідок:  тел. 25-87-74,43-03-99,е-mail: ovm@reg-adm.gov.te.ua (тема: конкурс на посаду керівника комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров’я Тернопільської обласної ради).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі особисто або надсилаються поштою:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсііз зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається);

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6)згода на обробку персональних данихзгідно з додатком 2до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається);

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формах;

8) довідка МВС про відсутність судимості - повна у відповідності до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 29 листопада 2016 року № 1256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за                   № 22/29890 (зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 червня 2018 року № 524);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими наказами Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12 (форма № 122-2/0) та від 28 листопада 1997 року № 339 (форма № 140-0 (облікова);

10)попередженнястосовно встановленихЗаконом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається);

11)заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 (додається);

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, відповідно до абзацу першогочастини третьоїстатті 45 Закону України «Про запобігання корупції» (підтвердженням вважається заповнена декларація на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції кандидатом на зайняття посади, яка надається в роздрукованому вигляді).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

- неподання ним необхідних документів;

- його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

- наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

- наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендентів: вища освіта II рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров'я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров'я».

Стаж роботи на керівних посадах: для закладів обласного рівня - 7 років.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

- план реформування підприємства протягом одного року;

- заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Умови оплати праці керівника підприємства із зазначенням істотних умов контракту:

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством України. Порядок укладення контракту та Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 792 «Про затвердження Порядку укладення контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Погоджуються і інші істотні умови контракту: права та обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення, відповідальність сторін, внесення змін та доповнень до контракту, строк дії контракту та інші умови.

Дата і місце проведення конкурсу:

Інформація про дату проведення конкурсу підлягає оприлюдненю на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради з повідомленням претендентів додатково.

 Місце проведення конкурсу: адмінбудинок Тернопільської обласної ради за адресою: 46021, м. Тернопіль, вул. М. Грушевського,8, праве крило, п’ятий поверх, 531/532 кабінет.

Протокол 1: Скачати тут...

Протокол 2: Скачати тут...

Протокол 3: Скачати тут...