Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ВАЖЛИВО
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН РЕГЛАМЕНТ ОБЛАСНОЇ РАДИ СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДІЮЧІ ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ ІНФОРМУЄ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ І ГРАНТИ ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЗВІТИ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ У 2022-2023 РОКАХ ЗВІТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПРО РОБОТУ ЗА РІК ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

15.12.2022

ДЕПУТАТАМ!!! Найпоширеніші питання про конфлікт інтересів

Питання конфлікту інтересів досі викликає складнощі серед посадовців місцевого самоврядування, зокрема серед депутатів місцевих рад, тому Національне агентство з питань запобігання корупції оновило Методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

     У зв’язку з цим інформуємо та нагадуємо депутатам Тернопільської обласної ради про алгоритм дій у разі виникнення конфлікту інтересів під час участі у засіданні ради. Для більш зручного тлумачення та для запобігання порушенням антикорупційного законодавства наведемо виділені приклади:

     Приклад 1: До порядку денного сесії місцевої ради включено питання, результати розгляду якого є приватним інтересом одного з депутатів цієї ради. Депутат був присутній на засіданні ради, під час якого розглядалось вказане питан­ня, проте участі у його розгляді (у тому числі у голосуванні) не брав.

     Питання: Чи виник у депутата місцевої ради конфлікт інтересів за вказаних обста­вин?

     Відповідь: Так.

     Якщо депутат місцевої ради бере участь у засіданні відповідної ради, до по­рядку денного якої включено питання, що становить його приватний інте­рес, у нього виникає потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний із наявністю службових повноважень щодо участі у розгляді зазначеного питання.

     Незалежно від того, чи братиме депутат участь у розгляді зазначеного питан­ня, він зобов’язаний повідомити про конфлікт інтересів у порядку, передба­ченому ч. 1 ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Тобто такий депутат зобов’язаний був публічно повідомити про наявний у нього конфлікт інтересів перед розглядом питання, яке становить приватний інтерес.

     Приклад 2: У депутата місцевої ради на засіданні ради (іншого колегіального органу) виник конфлікт інтересів.

     Питання: Яким чином має діяти депутат місцевої ради?

     Відповідь: Публічно повідомляє раду про конфлікт інтересів і не бере участі у роз­гляді, підготовці та прийнятті рішень місцевою радою.

     Відповідно до ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Украї­ні» при виникненні конфлікту інтересів депутат місцевої ради:

     - публічно повідомляє раду про конфлікт інтересів, який виник під час участі у її засіданні (таке повідомлення обов’язково вноситься до прото­колу засідання ради);

     - не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень місцевою ра­дою.

     Якщо неучасть депутата у засіданні місцевої ради призведе до втрати нею повноважності, депутат, у якого наявний конфлікт інтересів, бере участь у прийнятті радою рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час її засідання.

     Приклад 3: Депутат місцевої ради чи його близька особа є керівником комунального підприємства, установи, організації. Рада розглядає питання, пов’я­зані із діяльністю такого підприємства, установи, організації.

     Питання: Чи виникає конфлікт інтересів у депутата місцевої ради?

     Відповідь: Ні, якщо він особисто не заінтересований у прийнятті чи неприйнятті радою відповідного рішення.

     Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві ради наділяються повноваженнями щодо управління комунальною влас­ністю, що, у тому числі, пов’язані з діяльністю комунальних підприємств, установ, організацій: встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності; заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності тощо.

     Перебування депутата місцевої ради на посаді керівника комунального підприємства, установи, організації, позаслужбові стосунки з такими керівниками, які є близькими особами депутата, є передумовами виникнення у депутата місцевої ради приватного інтересу.

     Водночас лише цей факт не свідчить по наявність у депутата приватного інтересу, оскільки як рада, так і комунальні підприємства, установи, організації покликані діяти в інтересах територіальної громади.

     Для вирішення питання наявності чи відсутності конфлікту інтересів у вказаній ситуації насамперед необхідно аналізувати та враховувати зміст кожного конкретного рішення ради.

     Конфлікт інтересів буде наявний у разі, якщо депутат має особисту заінтересованість у прийнятті чи неприйнятті радою відповідного рішення щодо комунального підприємства, установи, організації (директором якого є він або його близька особа).

     Так, наприклад, конфлікт інтересів у депутата місцевої ради існує під час розгляду та прийняття на засіданні ради рішення про встановлення порядку та умов оплати праці керівників комунальних підприємств, у тому числі підприємства, яке він чи його близька особа очолює, оскільки депутат заінтересований у найкращих умовах оплати своєї праці (праці близької особи) як керівника комунального підприємства.

     Приклад 4: На засіданні місцевої ради розглядається питання про затвердження місцевого бюджету.

     Питання: Чи виникає конфлікт інтересів у депутатів місцевої ради, які працюють у раді на постійній основі, під час голосування за рішення про затвердження місцевого бюджету?

     Відповідь: Ні.

     Суть приватного інтересу депутата як однієї зі складових конфлікту інтересів визначається у кожному конкретному випадку залежно від змісту проекту рішення місцевої ради, можливості його впливу на обсяг прав та обов’язків депутата, наявності в нього особистої зацікавленості у певних правових на­слідках реалізації рішення після його прийняття.

     У депутата приватний інтерес існуватиме, зокрема, у випадках, якщо рішенням ради, у розгляді та прийнятті якого він бере участь, передбачається надання переваг, благ, вигод для нього особисто.

     Хоча видатки загального фонду бюджету складають, у тому числі, видатки на оплату праці, бюджет не передбачає затвердження видатків окремо для кожного працівника місцевої ради (тобто не визначають розмір заробітної плати персоніфіковано), а визначає видатки на оплату праці для всіх працівників, без виокремлення та розрахунку сум для певних посад, конкретизації прізвищ працівників тощо (тобто є знеособленим).

     Депутати, які є працівниками ради, заінтересовані в отриманні заробітної плати у більшому розмірі. Разом з тим можливість отримання того чи іншого розміру оплати своєї праці безпосередньо не пов’язана із рішенням ради про затвердження місцевого бюджету, а залежить від низки інших чинників (якості роботи, порядку нарахування та виплати стимулюючих виплат тощо).

     Приклад 5: На засіданні місцевої ради розглядається питання про призначення керівника комунального підприємства, установи, організації, кандидатуру якого внесено на розгляд ради за ініціативи одного з депутатів місцевої ради.

     Питання: Чи виникає конфлікт інтересів у такого депутата місцевої ради?

     Відповідь: Ні, якщо депутат місцевої ради особисто не заінтересований у такому призначенні.

     Депутат місцевої ради – представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, який зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу.

     Депутат місцевої ради має право пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами, вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них. Такий депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів, до складу яких він входить.

     Таким чином, реалізуючи вказані повноваження у вигляді внесення пропозиції щодо керівника комунального підприємства, депутат діє не у власних інтересах чи інтересах третіх осіб, а в інтересах територіальної громади.

     Отже, власне факт ініціювання депутатом вказаного питання не свідчить про наявність у нього приватного інтересу під час розгляду та прийняття радою рішення з цього питання та, відповідно, конфлікту інтересів.

     Якщо між депутатом та кандидатом на посаду керівника підприємства існують позаслужбові стосунки, які можуть вплинути на об’єктивність та неупередженість депутата, наприклад депутат та кандидат є друзями чи близькими особами, то у депутата буде існувати реальний конфлікт інтересів як при внесенні ним пропозиції на раду щодо кандидатури на цю посаду, так і при голосуванні радою за відповідне питання.

     Варто пам’ятати, що конфлікт інтересів може виникнути навіть в особи, яка добросовісно вживає всіх можливих заходів щодо його недопущення. При цьому важливо розуміти, що сам факт існування конфлікту інтересів не є злочином чи правопорушенням, чи порушенням правил депутатської етики. Конфлікт інтересів перетворюється на корупційне правопорушення лише тоді, коли про нього не було належним чином повідомлено та/або особа вчинила певні дії під його впливом.

     Просимо депутатів відповідально поставитись до вищеозначених змін.       
     У разі виникнення додаткових запитань стосовно антикорупційного законодавства Ви можете звернутись за консультацією до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Тернопільської обласної ради Лідії Слухинської (5 поверх, каб. 536А).