Електронна приймальня
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ОБЛАСНА РАДА
Офіційний сайт Тернопільської обласної ради
Для людей з вадами зору Звичайна версія сайту
ПОШУК НА САЙТІ | КОНТАКТИ | КАБІНЕТ
вул. Грушевського 8, м. Тернопіль, 46000
телефон: (0352) 43-11-16
факс: (0035) 25-22-10
e-mail: rada.trc@tor.gov.ua
ВАЖЛИВО
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН РЕГЛАМЕНТ ОБЛАСНОЇ РАДИ СТРУКТУРА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДІЮ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА ДЕПУТАТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ДІЮЧІ ОБЛАСНІ ПРОГРАМИ ІНФОРМУЄ ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ І ГРАНТИ ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ ЗВІТИ ПРО РОБОТУ ДЕПУТАТІВ У 2022-2023 РОКАХ ЗВІТИ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ПРО РОБОТУ ЗА РІК ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН ДЕПУТАТАМИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
НАШ КРАЙ
ТЕРНОПІЛЬЩИНА. ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ "РАДИ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ" (СТАТУТ, ПЕРЕЛІК)
КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОСВІТА СІМ’Я ТА МОЛОДЬ ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я КУЛЬТУРА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВА, ФІРМИ АПТЕЧНА МЕРЕЖА
РАДА
ОН-ЛАЙН
ДОКУМЕНТИ
АРХІВ
Погода у Тернополі

вологість:
тиск:
вітер:

29.09.2023

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Тернопільської обласної ради від 18 травня  2022 року № 476

 

 АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки

 

ЗМІСТ

 

  1.  Засади загальної відомчої політики щодо запобігання

    та протидії корупції у діяльності Тернопільської обласної ради, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання       

 

 

 

 

 

3

  1.  Оцінка корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

 

 

6

 

  1.  Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

 

 

 

7

 

  1.  Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

 

7

  1.  Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки

 

 

 

10

  1. Завдання   і  заходи з  виконання   Антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки

 

 

 

12

 

1. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Тернопільської обласної ради, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання

Тернопільська обласна рада (далі – обласна рада). – представницький орган місцевого самоврядування в Тернопільській області України. Тернопільська обласна рада представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, визначених Конституцією, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Антикорупційна програма Тернопільської обласної ради (далі – Антикорупційна програма) розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539 та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про запобігання корупції».

Ця Антикорупційна програма поширюється на її учасників (далі –учасники програми), якими є:

- депутати Тернопільської обласної ради;

- посадові особи місцевого самоврядування та працівники виконавчого апарату Тернопільської обласної ради;

- працівники управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради.

Антикорупційна програма включає в себе звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради який є додатком до неї (додаток 1).

Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Тернопільської обласної ради на період з 2022 по 2025 роки.

Метою Антикорупційної програми є впровадження комплексної системи правових, соціально-економічних, організаційно-управлінських та інших заходів щодо запобігання та протидії корупції в діяльності обласної ради.

Основними завданнями Антикорупційної програми є:

- визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції в обласній раді, заходи з їх реалізації;

- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;

- визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;

- забезпечення підвищення правової обізнаності посадових осіб та депутатів обласної ради;

- здійснення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді антикорупційних заходів.

Політика щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Тернопільської обласної ради обумовлена основними принципами діяльності обласної ради та принципами служби в органах місцевого самоврядування, визначеними чинним законодавством України, а саме:

- верховенством права, демократизмом і законністю;

- повагою та дотриманням прав і свобод людини і громадянина;

- гласністю;

- колегіальністю;

- служінням територіальній громаді;

- поєднанням місцевих і державних інтересів;

-професіоналізмом, компетентністю, ініціативністю, чесністю,  відданістю. справі;

- підзвітністю та відповідальністю перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб;

- державною підтримкою та гарантією місцевого самоврядування;

Загальна відомча політика обласної ради щодо запобігання та протидії корупції полягає у виявленні основних причин порушення антикорупційного законодавства (а також неефективних заходів управління, прогалин у правовому регулюванні діяльності управлінь та відділів виконавчого апарату обласної ради), розробці та запровадженні ефективного внутрішнього механізму усунення або мінімізації корупційних чинників.

Обласна рада в межах своїх повноважень здійснює заходи з реалізації загальної відомчої політики стосовно запобігання та протидії корупції, такі як:

- заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- здійснення внутрішнього контролю щодо своєчасного подання всіх типів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування учасниками Антикорупційної програми, подання повідомлень про суттєві зміни у майновий стан особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та віднесені до посад із високим рівнем корупційних ризиків;

- забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових повноважень, одержання подарунків та неправомірної вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб;

- здійснення контролю за додержанням посадовими особами обласної ради вимог етичних норм поведінки;

- організація проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування;

- проведення правового аналізу проектів нормативно-правових та інших актів обласної ради щодо наявності корупційних ризиків та відповідності їх законодавству;

- проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;

- забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних aбo пов’язаних з корупцією правопорушень, факти спонукання ïx до вчинення корупційних правопорушень;

- забезпечення доступу до публічної інформації, дотримання принципів відкритості, прозорості та неупередженості під час висвітлювання інформації про діяльність обласної ради на її офіційному веб-сайті;

- проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення i протидії корупції;

- виявлення ризиків у діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, які негативно впливають на виконання функцій місцевого самоврядування, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; взаємодія зі спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

- інші заходи щодо запобігання i протидії корупції, передбачені чинним законодавством України.

З метою реалізації засад загальної відомчої політики у Тернопільській обласній раді прийнято Положення щодо впровадження Тернопільською обласною радою механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» затверджене розпорядженням голови Тернопільської обласної ради від 06 грудня 2021 року №  332.

З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення в Тернопільській обласній раді функціонує постійно діюча пряма телефонна лінія та постійно діюча захищена електронна поштова скринька для повідомлень: ovm@reg-adm.gov.te.ua, інформацію про яку розміщено на офіційному веб-сайті Тернопільської обласної ради у рубриці «Повідомити про корупцію».

Визначення завдань і заходів щодо виконання Антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки передбачає Розділ 6 цієї програми.

Строк дії Антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на                         2022 -2025 роки - від часу затвердження до 31 грудня 2025 року.

Текст Антикорупційної програми доводиться до відома усіх працівників Тернопільської обласної ради, розміщується на офіційному веб-сайті обласної ради (у розділі «Запобігання корупції») та перебуває у вільному доступі для усіх працівників Тернопільської обласної ради та громадськості.

2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють

Виявлення корупційних ризиків, найбільш вразливих до корупції процесів, які мають місце під час здійснення посадовими особами та депутатами обласної ради своїх повноважень, а також причин та умов, що сприяють виникненню корупційних схем, є одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції.

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради проводиться відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126.

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради рішенням Тернопільської обласної ради від 02 серпня 2017 року № 683 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради та затвердження положення про комісію» (із змінами від 18 серпня 2021 року № 235) створено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради (далі – Комісія) до складу якої включено першого заступника і заступника голови Тернопільської обласної ради, керівників і працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Тернопільської обласної ради та по одному уповноваженому  представнику від депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді.

Оцінювання корупційних ризиків полягає у визначенні об’єктів оцінки корупційних ризиків, необхідних джерел інформації, методів та способів оцінки корупційних ризиків, відповідальних осіб та строків проведення оцінки.

Комісія визначає вразливі до ризиків функції та завдання обласної ради, конкретні напрями діяльності управлінь та відділів виконавчого апарату. Також проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради на предмет виявлення чинників корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності, вивчає законодавчі та внутрішні організаційно-розпорядчі акти, які регулюють діяльність обласної ради та її органів на предмет виявлення дискреційних повноважень та норм, що сприяють вчиненню корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.

Оцінювання корупційних ризиків здійснюється за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

За результатами оцінки корупційних ризиків комісією з оцінки корупційних ризиків у Тернопільській обласній раді складено звіт (додаток 1) та додатки до нього.

3. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Детальний опис заходів стосовно усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено в додатку 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради.

4.Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та депутатів обласної ради організаційної та роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення i протидії корупції, впродовж дії Антикорупційної програми організовуються такі заходи:

- проведення тренінгів з питань декларування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обмежень, що встановлюються антикорупційним законодавством, та щодо правового статусу викривача;

- проведення круглих столів за участю учасників Антикорупційної програми з метою роз’яснення загальних вимог антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію та поняття конфлікту інтересів і пов’язаних із ним наслідків;

- акумуляція актуальної інформації щодо заходів та методів виявлення корупційного правопорушення чи конфлікту інтересів;

- ознайомлення зі змінами в антикорупційному законодавстві;

- участь посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради в конференціях, круглих столах, семінарах та інших заходах з питань запобігання і протидії корупції, що проводяться в Україні;

- забезпечення участі Уповноваженої особи у  семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах, що будуть організовані Національним агентством з питань запобігання корупції та спрямовані на поглиблення знань у сфері застосування антикорупційного законодавства.

Забезпечити підвищення кваліфікації та поглиблення знань, що стосуються норм антикорупційного законодавства, учасниками Антикорупційної програми:

- у державному закладі післядипломної освіти «Тернопільський регіональний центр підвищення кваліфікації»;

- за запрошенням фахівцями в галузі знань антикорупційного законодавства з урахуванням актуальних тем з питань запобігання корупційним проявам;

- за запрошенням громадських організацій, що проводять тематичні семінари у сфері запобігання корупції.

Навчальні заходи з питань запобігання корупційним проявам в апараті обласної ради проводитимуться не рідше одного разу на півріччя з урахуванням актуальних тем:

 

з/п

Тема навчального заходу

Цільова аудиторія

Термін проведення навчального заходу

 

Особа, відповідальна за виконання заходу

 

Електронне декларування: порядок заповнення, зміни в законодавстві, що стосуються декларування.

Подання повідомленняпро суттєві зміни у майновому стані для окремих категорій суб’єктів декларування. Особливостівідкриття валютного рахунку в установах банку-нерезидента

Посадові особи обласної ради, депутати, керівники підприємств

Щороку

І Квартал

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

 

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 28.12.2016 №1718/29848

Члени комісії з оцінки корупційних ризиків у Тернопільській обласній раді

Щороку

І Квартал 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

 

Врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб

 

Посадові особи обласної ради

Щороку

ІІ Квартал

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

 

«Законодавство України про запобігання проявам корупції у сфері публічних закупівель

Посадові особи обласної ради

Щороку

ІІІ Квартал

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

 

Види юридичної відповідальності, що наступає за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення

Посадові особи обласної ради, депутати, керівники підприємств

Щороку

ІІІ Квартал

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

 

Викривач корупції. Права та гарантії захисту викривача.

Посадові особи обласної ради

Щороку

IV Квартал

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

Після проведення навчань планується проведення тестування серед учасників на знання вимог законодавства у сфері запобігання корупції.

Для новопризначених працівників, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», передбачається проведення індивідуального навчання щодо основних положень антикорупційного законодавства України, Антикорупційної програми протягом одного місяця після призначення.

На робочих нарадах виконавчого апарату обласної ради працівники апарату інформуються про актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції у Тернопільській обласній раді.

5. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки

Моніторинг стану виконання програми здійснюється шляхом аналізу інформації про виконання конкретно передбаченого Антикорупційною програмою заходу.

Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами спільно з Уповноваженою особою, комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів та оцінку виконання Антикорупційної програми.

За результатами півріччя виконавці Антикорупційної програми інформують голову обласної ради про вжиті заходи з виконання Антикорупційної програми у визначені терміни.

Уповноважена особа забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації про стан виконання Антикорупційної програми.

Під час моніторингу враховуються зміни законодавства у сфері запобігання корупції, здійснюється оцінка виконання заходів програми та за необхідністю проводиться ідентифікація (виявлення) нових корупційних ризиків. Таку оцінку проводить Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради.

За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після проведення додаткового оцінювання раніше визначених корупційних ризиків до Антикорупційної програми можуть вноситись зміни шляхом прийняття Тернопільською обласною радою відповідних рішень.

Антикорупційна програма переглядається Тернопільською обласною радою у разі: виявлення нових корупційних ризиків; внесення змін до законодавства (зокрема антикорупційного); встановлення недостатньої ефективності окремих заходів програми; надання пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) положень програми Національним агентством з питань запобігання корупції; проведення Комісією анкетування, обговорення та консультацій з учасниками програми щодо вдосконалення Антикорупційної програми, за результатами розгляду яких Комісією приймається рішення про необхідність внесення змін до Антикорупційної програми; надання пропозицій постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами; за результатами проведення щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради (кожного наступного року дії Антикорупційної програми).

Обов’язковою підставою перегляду Антикорупційної програми є затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації (протягом 30 календарних днів з моменту затвердження).

У такому разі рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймається Тернопільською обласною радою після набрання чинності відповідними актами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України на черговому пленарному засіданні згідно з планом підготовки сесії.

Оцінка ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням таких критеріїв:

1. повнота виконання;

2. своєчасність виконання;

3. ефективність виконання.

Захід вважається виконаним у повному обсязі в разі досягнення очікуваних результатів.

Захід вважається виконаним своєчасно у разі дотримання строків виконання.

Захід вважається виконаним ефективно у разі:

- створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою;

- усунення ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку із реалізацією заходу, визначеного Антикорупційною програмою.

6. Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми Тернопільської обласної ради на 2022-2025 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Джерела фінансу-вання

1. Проведення інформаційно-роз᾿яснювальної роботи щодо заходів запобігання корупції

1.Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

 

2. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.

 

3. Інформування працівників виконавчого апарату обласної ради,  на робочих нарадах, про актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції в Тернопільській обласній раді.

4. Надання учасникам Антикорупційної програми консультативної допомоги, роз’яснень, інформаційних матеріалів.

 

 

 

 

 

 

 

У період дії програми

 

1.Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами.

 

2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

 

3. Відділ прес-служби та діджиталізації управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

 

4. Відділ юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

2. Забезпечення здійснення повноважень щодо запобігання корупції

Координація діяльності учасників антикорупційної програми в частині неухильного дотримання норм антикорупційного законодавства, удосконалення методів та механізмів протидії корупції

У період дії програми

1.Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами.

2. Управління та відділи виконавчого апарату Тернопільської обласної ради, управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради згідно своїх функціональних обов’язків.

3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

3. Підвищення освітнього рівня (рівня обізнаності) у сфері антикорупційно-го законодавства

Удосконалення знань щодо заборон та обмежень, встановлених антикорупційним законодавством, а також щодо відповідальності, пов’язаної з корупційними правопорушеннями

У період дії програми

1. Учасники антикорупційної програми.

2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

3.Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами.

4. Відділ юридичного супроводу, кадрової роботи та внутрішнього аудиту виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

4. Контроль за дотриманням Антикорупційної програми

Моніторинг дотримання Антикорупційної програми та аналіз здійснення заходів щодо її виконання

У період дії програми

1. Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Тернопільської обласної ради.

2. Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами.

3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

5. Забезпечення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів серед учасників Антикорупційної програми

Роз’яснювальна робота щодо антикорупційного законодавства у частині, пов’язаній із конфліктом інтересів та його врегулюванням; вдосконалення знань щодо механізму запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

У період дії програми

1. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

2. Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

6. Запобігання порушень чинного законодавства при наданні відповідей на інформаційні запити

 

Неупереджений, своєчасний та об’єктивний розгляд інформаційних запитів

У період дії програми

Загальний відділ виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

7. Підвищення ефективності використання публічних коштів, мінімізація фінансових втрат

Моніторинг цінових пропозицій при здійсненні допорогових закупівель

У період дії програми

Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

8. Забезпечення законності проведення закупівельних процедур

Підвищення кваліфікації уповноваженою особою з публічних закупівель

У період дії програми

 

1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення виконавчого апарату Тернопільської обласної ради

2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

9. Контроль за ефективністю використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, призначенням та звільненням керівників обласних комунальних підприємств, установ, закладів, виконання ними умов контрактів

Координація діяльності керівників комунальних підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області, щодо неухильного дотримання норм антикорупційного законодавства, законодавства у сфері майнових та кадрових відносин

У період дії програми

1. Управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради.

2. Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань соціально – економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно - рекреаційної та зовнішньоекономіч-ної діяльності.

3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

10. Забезпечення в межах повноважень виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» щодо своєчасного подання суб’єктами декларування (учасниками Антикорупційної програми) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

1.Оформлення інформаційних стендів із зазначенням інформації на них щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю.

 

2. Виготовлення буклетів, що містять інформацію стосовно основних положень антикорупційного законодавства.

 

3.Надання учасникам антикорупційної програми консультативної допомоги щодо порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.

У період дії програми

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

11. Інформування Національного агентства з питань запобігання корупції щодо неподання (несвоєчасного подання) декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, учасниками Антикорупційної програми

Перевірка факту своєчасності подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, учасниками Антикорупційної програми

У період дії програми

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті Тернопільської обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

12. Попередження кожного працівника про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства під час роботи зі службовими документами, із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена

Ознайомлення під підпис посадових осіб місцевого самоврядування про настання відповідальності із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, за порушення чинного законодавства під час роботи зі службовими документами.

У період дії програми

1. Керівництво обласної ради.

 

2. Керівники управлінь, відділів виконавчого апарату обласної ради, управління з питань комунального майна та природних ресурсів Тернопільської обласної ради.

 

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

13. Встановлення додаткового контролю за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час розгляду запитів на публічну інформацію, заяв, звернень громадян та юридичних осіб.

Публікація на офіційному веб-сайті обласної ради статистичних даних стосовно кількості опрацьованих запитів на публічну інформацію, розгляду заяв, звернень громадян та юридичних осіб виконавчим апаратом обласної ради протягом певного періоду, а також питань, яких вони стосувалися; інформації про можливість оскарження дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, які розглядали запити на публічну інформацію, заяви, звернення громадян та юридичних осіб.

У період дії програми

1. Керівництво обласної ради.

 

2. Постійна комісія Тернопільської обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, законності, запобігання корупції та здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки, оборони і правоохоронними органами.

 

3. Відділ прес-служби та діджиталізації управління комунікацій та функціонального забезпечення діяльності Тернопільської обласної ради виконавчого апарату Тернопільської обласної ради.

Мінімізація виникнення корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією

Не потребує

 

Уповноважена особа

з питань запобігання та виявлення

корупції у виконавчому апараті

Тернопільської обласної ради                                                             Лідія Слухинська